Skip to main content
LibGuides

Guide för nya kunder

Om Tritonia

Tritonia är ett vetenskapligt bibliotek som är öppet för alla. Vi ger i första hand service till Vasahögskolornas studerande och personal, men alla informationssökare kan få ett bibliotekskort och lånerätt.

Bibliotekskortet

Det smidigaste sättet att få ett bibliotekskort är att fylla i blanketten för bibliotekskort på förhand på webben och hämta det färdiga kortet från biblioteket senare.

Nya kunder måste ange person- och kontaktuppgifter och kunna bevisa sin identitet för att få kortet. Som låntagare ansvarar du alltid för det material du har lånat.

Ändra PIN-koden för bibliotekskortet i söktjänsten Finna. Välj fem siffor som ny PIN-kod.