Skip to main content
LibGuides

Guide för nya kunder

Söktjänsten Finna - sök, förnya, reservera

I Tritonia-Finna kan du söka tryckta och digitala resurser med en och samma sökning! Logga in med din högskolas användarnamn så får du tillgång till e-resurserna. Anslut bibliotekskortet till ditt konto när du loggar in första gången så kan du göra reserveringar och förnya dina lån. 

Tritonia - Finna

Samlingar och lånetider

Foto av kursbokshyllor

Kursböcker

Lånetiden är 2 veckor. Förseningsavgiften är 0,50 €/dygn.

Snabblån

För varje kursbok finns det ett snabblåneexemplar som får lånas för ett dygn. Snabblån måste returneras före utgången av följande öppetdag, förseningsavgiften är 12 €. Snabblån som lånas på fredag får man hålla ända till måndagen.

Ämnessamlingarna

Lånetiden är 4 veckor. Förseningsavgiften är 0,20 €/dygn.

Tidskrifter

Dagstidningar och tidskrifter lånas inte ut. Kunderna kan kopiera de artiklar de behöver med bibliotekets kopieringsmaskin.

Fjärrlåneservice

Om du inte hittar den litteratur du söker i bibliotekets samlingar kan du lämna in en fjärrlånebeställning vid någon av våra enheter eller fylla i blanketten på webben.

Studerande som skriver sitt lärdomsprov vid någon av våra högskolor har rätt att fjärrlåna gratis i enlighet med praxis vid den egna högskolan.

Läs dagstidningar på webben!

► Inhemska dagstidningar
► Tillgängliga i biblioteket och i Vasa universitets, Vasa yrkeshögskolas och Yrkeshögskolan Novias nätverk (ingen distansanvändning)
► 3-5 användare samtidigt 
 

Press Reader
► Dagstidningar och tidskrifter från hela världen
► Tillgängliga för Vasa universitet, Novia

Foto av olika tidskrifter

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande