Skip to main content
LibGuides

Guide för nya kunder

Bra att veta om Tritonias lokaler, om datorer och utskrifter

Returnera

Du kan returnera dina böcker antingen via bibliotekets returautomat eller, då byggnaden är stängd, via returluckan som finns bakom byggnaden, på havssidan.

Lokaler

Bibliotekets lokaler är till för kunderna. Läsesalarna kan användas av studerandena även då biblioteket är stängt, du får ett persponligt passerkort av vaktmästarna. Grupprum kan bokas på webben.

Ta hänsyn till andra i bibliotekets lokaler och ge alla studiero.

Logga in på datorerna

Du loggar in på bibliotekets datorer med ditt eget student-/personalanvändarnamn (samma som i högskolans system). När du loggar in måste du också lägga till högskolans domän före användarnamnet:

Vaasan yliopisto​       uwasa\username
VAMK  ad\username
Novia   novia\username

Skriva ut och kopiera

Var och en kan skriva ut inom ramen för utskriftskvoten vid sin högskola. Om du behöver fylla på utskriftskvoten, ta kontakt med IT-stödenheten vid din högskola. Skrivare finns på bibliotekets 1:a, 2:a och 3:e våning, i datorklassen K325 och bredvid läsesalarna.

Med skrivarna på 2:a våningen kan du även skanna och kopiera. För dessa funktioner behövs ett kopieringskort som du kan köpa vid lånedisken.

Trådlöst nätverk

I biblioteket finns ett öppet trådlöst nätverk (UwasaOpen) som kan användas av alla. I huset fungerar även Eduroam, som är gemensamt för universitet och högskolor. Det kan tas i bruk av alla högskolors studerande och personal.

Jobba stående

I biblioteket hittar du också arbetsplatser där du kan stå och jobba. De finns här:

Höj- och sänkbart elbord och ergonomisk sadelstol:

  • 1:a vån. tyst utrymme
  • 2:a vån. läsplats
  • 3:e vån. tyst utrymme

Ståbord

  • 2:a vån. biblioteket (vid nattlånen)
  • 4:e vån. biblioteket (3 st.)
  • K322 undervisningsutrymmen (6 st.)
  • Vuokko-kabinettet

Tillgänglighetsservice

Studerande med lässvårigheter har rätt till längre lånetid på kursböcker. Läs mera.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande