Skip to main content
LibGuides

Guide för nya kunder

Enheter

Foto av Tritoniahuset
Tritonia, Vasa   Kartta
Besöksadress: Universitetsstranden 7
Postadress: PB 331, 65101 Vasa
Tfn informationsdisk: 029 449 8258
E-post: loans@tritonia.fi

Foto av Allegro

Tritonia Allegro, Jakobstad
Adress: Campus Allegro, Runebergsgatan 8, 68600 Jakobstad
Tfn utlåning: +3586 3247846
E-post: allegro@tritonia.fi

Yrkeshögskolan Novias bibliotek/Tritonia är integrerat i Ekenäs bibliotek och betjänar Novia Raseborgs utbildningsprogram. Bibliotekets material ingår i Helle-Finna.

Novia, Raseborg
Adress: Raseborgsvägen 8, 10600 Ekenäs
Tfn (019) 289 2950
E-post: biblioteket@raseborg.fi

Informatiker Malin Wikström-Orre
Tel. (044) 449 8141
malin.wikstrom-orre@novia.fi

På kartan

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande