Siirry pääsisältöön
LibGuides

Julkaiseminen Vaasan yliopiston sarjoissa

Julkaisuohjeet Vaasan yliopiston sarjoihin Acta Wasaensia, Vaasan yliopiston tutkimuksia ja Vaasan yliopiston raportteja.

Visuaalinen ilme

Yhtenäinen visuaalinen ilme on olennainen osa vaikuttavaa viestintää; se tukee yliopiston brändiä ja vaikuttaa yliopiston tunnettuuteen. Ylio​piston visuaalinen ilme, joka on mainostoimisto Dynamon suunnittelema, muodostuu logosta, yliopiston väreistä, valokuvista ja typografiasta. Graafinen ohje antaa malliesimer​kkejä visuaalisen ilmeen käytöstä.

Kirjasintyypit ja sivun asetukset

  Fontti Fontin koko Huom

Kirjasintyypit eli fontit

Leipäteksti (Body) Georgia 11 myös taulukon ja kuvion nimi (Table heading, Figure Caption) sekä lähdeteksti
1. tason otsikko (Heading 1) Lucida Sans 14 isot kirjaimet, aloittaa uuden sivun
2. tason otsikko (Heading 2) Lucida Sans 14  
3. tason otsikko (Heading 3) Lucida Sans 11 tämä on hierarkian suositeltavin pienin otsikko
taulukon sisältö päätteetön fontti, esimerkiksi Calibri 10  
matemaattiset kaavat Times New Roman 12 Georgia käy myös, mutta sen merkistöstä puuttuu joitain erikoismerkkejä

Leipäteksti ja marginaalit

Perusmerkkilajina käytetään Georgia-merkkilajia. Julkaisupohjassa sen löytää nimellä ”Body”. Tekstin pistekoko on 11 pt. Korostukset tehdään kursiivilla. Erityistapauksessa voidaan käyttää kursivoinnin lisäksi lihavointia mutta ei alleviivauksia. Korostusten määrä suositellaan pidettäväksi vähäisenä luettavuuden vuoksi. Perustekstin riviväliksi laitetaan asetuksissa vähintään (At least) pistekoko 16. Painettavan julkaisun sisämarginaali on 3,57 cm ja ulkomarginaali 2,86 cm. Ylämarginaali on 2,98 cm ja alamarginaali 3,57 cm. Vain verkossa julkaistavan aineiston sisä- ja ulkomarginaalit ovat symmetriset.

Otsikointi

Kaikkien otsikoiden fontti on Lucida Sans, päätteetön eli sans-serif -kirjasintyyppi. Otsikot aloitetaan sivun vasemmasta marginaalista. Otsikoinnissa käytetään hierarkkista numerointia ja otsikkonumeroiden jälkeen ei merkitä pistettä. Viimeisen numeron jälkeen käytetään sarkainnäppäintä erottamaan numero tekstistä. Ensimmäinen sarkain on reunasta lukien 1,55 cm:n päässä. Tätä erotusta ei saa tehdä välilyönneillä vaan ainoastaan sarkaimella, sillä sarkaimella tehdyt välit pysyvät tavoitellun suuruisina.

Otsikkotasot

Otsikoita varten on julkaisupohjassa omat taittotyylit. Ne sisältävät kaikki alla mainitut muotoilut ja tyhjät rivit. Tiedot pistekoosta yms. kerrotaan tässä niitä varten, jotka eivät ko. julkaisupohjaa jostain syystä käytä.

PÄÄOTSIKKO (= 1. tason otsikko) kirjoitetaan suurin kirjaimin pistekoolla 14. Pääotsikko aloittaa aina uuden sivun. Pääotsikoita ei tavuteta. Myös muiden otsikoiden tavutusta tulee välttää. Pääotsikon jälkeen riviväliksi määritetään tyhjää tilaa 29 pt.

Pääotsikko, jossa ei käytetä numerointia (= ESIPUHE, Lähteet, Liitteet) sijoitetaan sivun yläreunaan vasempaan marginaaliin tasattuna. Otsikko ESIPUHE kirjoitetaan suurin kirjaimin pistekoolla 14. Lähteet ja Liitteet kirjoitetaan myös pistekoolla 14 mutta pienin kirjaimin.

Sisällysluettelo otsikoidaan ilman numeroa sivun yläreunaan vasempaan marginaaliin tasattuna. Otsikoksi kirjoitetaan Sisällys pienin kirjaimin pistekoolla 14.

2. tason otsikko (esim. 1.1 Otsikko) kirjoitetaan pienin kirjaimin pistekoolla 14. Tämän tason alaotsikon yläpuolelle määritetään aina tyhjää tilaa 29 pt ja alapuolelle 12 pt.

3. tason otsikko (esim. 1.1.1 Otsikko) kirjoitetaan pienin kirjaimin pistekoolla 11 (tekstin koko). Tämän tason alaotsikoihin määritetään myös yläpuolelle 29 pt ja alapuolelle 12 pt tyhjää tilaa. Myös 4. tason (esim. 1.1.1.1) otsikoilla on samat asetukset.

Taulukot ja kuviot

Taulukot ja kuviot numeroidaan arabialaisin numeroin yhtäjaksoisesti kumpikin omana numerosarjanaan (esim. Taulukko 1, Kuvio 1 jne). Taulukon numeron jälkeen ennen otsikkoa tulee selvyyden vuoksi piste (esim. Taulukko 1. Suomen demografinen kehitys 1920–2001). Jos taulukon otsikko koostuu useasta lauseesta, loppuun tulee piste mutta muuten ei.

Huolehdi taulukoiden ja kuvioiden saavutettavuudesta.

Taulukon otsikko ja mahdollinen selitysteksti sijoitetaan taulukon yläpuolelle, kuvion selitysteksti taas kuvion alapuolelle.

Suositeltavaa on pitää taulukot yhdellä sivulla. Vaikka taulukko olisi yhdellä sivulla, tarkista tekstinkäsittelyohjelman asetuksista, että taulukon otsikkorivi toistuu.

Julkaisun varsinaiset sisältösivut on pyrittävä aina kirjoittamaan täyteen. Tekstissä olevat viittaukset kuvioihin ja taulukoihin tehdään numeroviittauksin, esimerkiksi (taulukko 2) tai (kuvio 3), joten teksti voi jatkua taulukosta tai kuviosta huolimatta. Täten esimerkiksi taulukko tai kuvio saatetaan taittovaiheessa siirtää seuraavalle sivulle, jollei se mahdu jäljellä olevaan sivutilaan tai taulukon edestä siirretään tekstiä taulukon tai kuvion jälkeen tai toisin päin. Julkaisutekstissä pyritään välttämään osittain tyhjiä sivuja.

Mikäli kirjoitat julkaisua, joka myös painetaan, ota huomioon, että painettu kirja on pienempi, 84 % A4:stä. Taulukoiden ja kuvioiden tulee olla luettavissa myös silloin.

Vaakasuuntaan menevät taulukot ja kuviot voit halutessasi lähettää erikseen, koska osanvaihdot (section break) saattavat sekoittaa sivunumeroinnin. Jos kopioit tekstiä, taulukkoja tai kuvioita toisesta Word-dokumentista, tarkista, etteivät ne muuta julkaisupohjan asetuksia, esimerkiksi marginaaleja, sivukokoa, -numerointia tai otsikko- tai leipätekstityylejä.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande