Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Julkaiseminen Vaasan yliopiston sarjoissa: Esimerkkejä

Julkaisuohjeet Vaasan yliopiston sarjoihin Acta Wasaensia, Vaasan yliopiston tutkimuksia ja Vaasan yliopiston raportteja.

Linkeistä

  • Saavutettavuuden varmistamiseksi älä lisää pistettä linkin perään.
  • Kaikki DOI-tunnisteet linkeiksi, eli muotoon https://doi.org/ ja heti sen perään 10.-alkuinen numerosarja.
  • Kaikki URN-tunnisteet linkeiksi.
  • Jos linkissä on sanoja handle, bitstream, sequence, niin sille todennäköisesti löytyy URN-tunniste, jota pitää käyttää linkkinä.
  • Jos linkki on books.google-alkuinen, huomaa, että lukija saattaa saada eri esikatselusivut. Poista linkki.
  • Jos linkissä lukee proxy, se vaatii kirjautumisen, eikä siitä ole yliopiston ulkopuoliselle lukijalle, kuten esitarkastajalle, mitään hyötyä. Etsi toimiva osoite.
  • Jos linkissä lukee finna, se vie meidän kirjaston sivulle, eikä taaskaan ole ulkopuoliselle hyödyllinen.
    • Jos toimivaa DOI-tunnistetta tai linkkiä ole kirjautumista vaativissa tai kirjaston linkeissä, niin koko linkki pois.

Esimerkkejä lähdeluettelon laadinnasta

Kirja

Tekijä (julkaisuvuosi). Julkaisun nimi. Alaotsikko. Painos. Kustannuspaikka: Kustantaja.

Tekijä (julkaisuvuosi). Julkaisun nimi [Viestintyyppi]. Kustannuspaikka: Kustantaja, päivitysaika [Siteerausaika]. Saatavuus ja osoite

Esimerkkejä

Hankamäki, J. (2005). Filosofia räjähti, tulevaisuus palaa: vähä katekismus filosofiselle anarkistille. Helsinki: Like.

Hätönen, H., STM (2017). Lausuntoyhteenveto sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi laaditusta hallituksen esitysluonnoksesta. Helsinki. Sosiaali- ja terveysministeriö. Raportteja ja muistioita 2017:22. [Verkkoaineisto] http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3873-1.

Isaacson, R. L., Hutt, M. L. & Blum, M. L. (1965). Psychology. The Science of Behavior. New York: Harper & Row.

Kotler, P. (2006). Marketing Management. 12th ed. Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall.

Pyökkimies, I-L. (2011). Asioimistulkkien viestintähaasteet. Jyväskylän yliopisto. Viestintätieteiden laitos. Pro gradu -tutkielma. [Verkkoaineisto]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-2011110911650

Suomen standardisoimisliitto (2012). Lähde- ja tekstiviitteitä koskevat ohjeet: Guidelines for bibliographic references and citations to information resources. Helsinki: Suomen standardisoimisliitto.

Vanderveen, T. N. (2015). Life After French Immersion: Expectations, Motivations, and Outcomes of Secondary School French Immersion Programs in the Greater Toronto Area. York University. Graduate Program in Education. Doctoral thesis. [verkkoaineisto]. Saatavissa: http://hdl.handle.net/10315/30105

Vapaavuori, J. ja muut (2014). Energia- ja ilmastotiekartta 2050: Parlamentaarisen energia- ja ilmastokomitean mietintö 16. päivänä lokakuuta 2014. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Energia ja ilmasto 31/2014. [Helsinki]: Työ- ja elinkeinoministeriö. 2013-06-27 [Viitattu 15.5.2017] Saatavissa: http://tem.fi/documents/1410877/2628105/Energia-+ja+ilmastotiekartta+2050.pdf/1584025f-c5c7-456c-a912-aba0ee3e5052

Artikkeli

Tekijä (julkaisuvuosi). Artikkelin nimi. Kausijulkaisun (lehden) nimi Volyymin eli vuosikerran numero: lehden numero, sivut, joilla artikkeli on.

Tekijän sukunimi, Etunimen alkukirjaimet (julkaisuvuosi). Artikkelin nimi. Kausijulkaisun (lehden) nimi [Viestintyyppi] Volyymin eli vuosikerran numero: lehden numero, [siteerausaika] sivut, joilla artikkeli on. Saatavuus ja osoite

Tekijä (julkaisuvuosi). Artikkelin nimi. Teoksessa/In kokoomateoksen toimittaja(t) (Toim. tai Ed./Eds). Kokoomateoksen nimi. Kustannuspaikka: Kustantaja. Sivut.

Esimerkkejä

Butz, B. P., Duarte, M. & Miller, S. M. (2006). An intelligent tutoring system for circuit analysis. IEEE Transactions on Education [Verkkoaineisto] 49: 2, 216–223. Saatavissa: https://doi.org/10.1109/TE.2006.872407

Malaska, P. & Virtanen, I. (2005). Orienteering in the futures universe. A map analogy-based set-theoretic approach to the theory of futuribles. In E. K. Laitinen & T. Laitinen (Eds). Contributions to Accounting, Finance, and Management Science. Essays in Honour of Professor Timo Salmi. Vaasa: University of Vaasa. 261–284.

McConnell, W. H. (1993). Constitutional history. In The Canadian Encyclopedia [CD-ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto: McClelland & Steward.

Saleem, S. & Larimo, J. (2016). Hofstede Cultural Framework and Advertising Research: An Assessment of the Literature. Teoksessa: Christodoulides, G., Stathopoulou, A., Eisend, M. (Toim.). Advances in Advertising Research (Vol. VII) Bridging the Gap between Advertising Academia and Practice. Wiesbaden: Gabler Verlag. 247-263. [verkkoaineisto] Saatavissa: https://doi.org/10.1007/978-3-658-15220-8_18

Sidorov, J. (2006). It ain't necessarily so: The electronic health record and the unlikely prospect of reducing health care costs. Health Affairs 25: 4, 1079–1085. [verkkoaineisto] 2006-06. Saatavissa: https://doi.org/10.1377/hlthaff.25.4.1079

Simonsuuri-Sorsa, M. (2002). Tutkimusetiikka tutkijankoulutuksessa. Teoksessa S. Karjalainen ja muut (Toim.). Tutkijan eettiset valinnat. Helsinki: Gaudeamus. 118–125.

Talvinen, J. M. & Saarinen, T. (1995). MkIS support for the marketing manage ment process: perceived improvements for marketing management. Marketing Intelligence & Planning 13: 1, 18–27.
Teos ilman tekijää
Joskus tekijää ei voi merkitä. Näin saattaa olla esimerkiksi viranomaisten tiedotteissa, ohjeissa, lakiteksteissä, komiteamietinnöissä ja tilastoissa.
Esimerkkejä

The EU in the World: 2015 Edition (2015). Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015.

Maarakennuskustannusindeksi. 1993, joulukuu. Helsinki: Tilastokeskus.

Patenttilakitoimikunnan mietintö 1993. Komiteamietintö 1993: 40. Helsinki: Valtion painatuskeskus.

Report of the Expert Group on B2B Internet trading platforms. Final report. European Commission. Technology for innovation, ICT industries and e-business. Brussels, 2003.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ihmisen kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 19.12.2007/1302.

Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvosto. 2006. Pöytäkirja. Kokous  1/2006. 17.1.2006.

Yliopistolaki 24.7.2009/558.
Tutkimusdata
Salmivaara, A. ja muut (2017). Topographic Wetness Index for Finland, Natural Resources Institute Finland. Etsin research data finder. Saatavissa: http://urn.fi/urn:nbn:fi:csc-kata20170511113233803176
Sosiaalinen media, kuten blogit, Facebook, Twitter, Youtube

Doctoral Students of the University of Vaasa (2017). Today: Information event: Final steps for doctoral candidate and publishing your thesis, 22.3. at 15-16, A213. Facebook. [verkkoaineisto] 2017-03-22 [Viitattu 30.5.2017] Saatavissa: https://www.facebook.com/UVAdoctoralstudents/posts/1317625074988894.

GVSU Libraries (2013). What is a DOI? Youtube. [verkkoaineisto] 2013-08-12 [Viitattu 6.2.2017]. Saatavissa: https://youtu.be/UDNa9vpYauQ

Hildén, K. (2017). Everyday communications gone social. The Universe blog. [verkkoaineisto] 2017-02-01 [Viitattu 2.2.2017].  Saatavissa: https://www.getuniverse.com/blog/everyday-communications-gone-social [Arkistoitu 27.6.2017: http://archive.is/L1ZKc]

Kalmi, R. (2016). Today at the University of Vaasa: The Graduate School of Finance ja The Finnish Doctoral Programme in Economics had their summer workshop in Finance. Facebook: Doctoral Students of the University of Vaasa. [verkkoaineisto] 2016-05-27 [Viitattu 30.5.2017] Saatavissa: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10153690770593481&set=o.814854635265943&type=3&permPage=1

Kultalahti, S. (2017). Messages from Generation y. Youtube: TEDx Talks. [verkkoaineisto] 2017-12-13 [Viitattu 22.12.2017]. Saatavissa: https://youtu.be/hwhpw9nOPiM

McAdoo, T. (2016). How to Cite a Blog Post in APA Style. The APA Style Blog. [verkkoaineisto] 2016-04-05 [Viitattu 27.6.2017]. Saatavissa: http://blog.apastyle.org/apastyle/2016/04/how-to-cite-a-blog-post-in-apa-style.html. [Arkistoitu 22.6.2017: https://web.archive.org/web/20170622025922/http://blog.apastyle.org/apastyle/2016/04/how-to-cite-a-blog-post-in-apa-style.html]

Tritonia (@TritoniaLib) (2017). #Hanken #ÅboAkademi and #Univaasa students and staff: Have you already tried out new Refworks? Log in to old Refworks and you'll find a link. Twitter. [verkkoaineisto] 2016-11-15 [Viitattu 2.2.2017]. Saatavissa: https://twitter.com/TritoniaLib/status/798787507013828608

TV, elokuva
Tekijäksi merkitään yleensä ohjaaja. Älä merkitse linkkiä suoratoistopalveluun, mikäli lähteesi on sitä kautta saatavilla vain lyhyen ajan.
Esimerkkejä

Hittimittari (1988, toukokuun 18.) Jakso 61: Jäähyväiset Hittimittarille. Yle Areena. [Viitattu 5.6.2017]. Saatavissa: http://areena.yle.fi/1-2749009

Lund, P. (ohjaaja) (2017, toukokuun 26.) Lauran päivä, kausi 6, jakso 12. Vain elämää. Nelonen. Banijay Finland Oy.

Kuva

Vermeer, J. (1660). The Miklkmaid. [painting]. Rijksmuseum. http://hdl.handle.net/10934/RM0001.COLLECT.6417

 

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande