Siirry pääsisältöön
LibGuides

Julkaiseminen Vaasan yliopiston sarjoissa

Julkaisuohjeet Vaasan yliopiston sarjoihin Acta Wasaensia, Vaasan yliopiston tutkimuksia ja Vaasan yliopiston raportteja.

Rakenne

Kannet ja nimiösivu tehdään ylliopiston julkaisupalveluissa yliopiston graafista ilmettä noudattaen ja tekijän toimittamien tietojen mukaisesti. Väitöskirjojen rakenne noudattaa ISO 7144:1986 -standardia.

 • Nimiösivu, sivu I. Verkkojulkaisussa kantta vastaava värillinen etusivu, painetussa mustavalkoinen.
 • Nimiösivun kääntöpuoli, sivu II, julkaisun bibliografiset tiedot.
 • Sivu III, tieto väitöksestä, päivämäärä ja kellonaika.
 • Sivu IV, väitöskirjan, kirjoittajan, ohjaajan ja kustoksen, esitarkastajien ja vastaväittäjän tiedot.
 • Abstraktit eli tiivistelmät, suomenkielinen sivu V ja englanninkielinen sivu VI.
 • Esipuhe, yleensä alkaen sivu VII, pituus enintään kaksi sivua.
 • Sisällysluettelo, yleensä alkaen sivu IX.
 • Luettelo taulukoista.
 • Luettelo kuvioista.
 • Käytetyt lyhenteet.
 • Artikkeliväitöskirjassa luettelo artikkeleista.
 • Varsinainen tutkimusteksti alkaa sivulta 1. sivu numeroimaton, toiselta sivulta lähtien ylätunnisteessa sarjan nimi ja sivunumero arabialaisin numeroin.
 • Lähdeluettelo.
 • Liitteet.
 • Artikkelit, julkaisut tai esseet.

Muiden julkaisujen rakenne noudattaa väitöskirjan rakennetta soveltuvin osin. Muista tarvittaessa rahoittajien tiedot ja logot.

Painettu julkaisu

Kaikki väitöskirjat painetaan, muut julkaisut sopimuksen mukaan. Mikäli julkaisu painetaan, sen ensimmäinen sivu on verkkojulkaisusta poiketen mustavalkoinen ja mahdolliset vaakasivut pystyssä. Joidenkin artikkeliväitöskirjojen ulkoasu voi poiketa verkkojulkaisusta artikkelien osalta uudelleenjulkaisulupien mukaisesti.

Painetun julkaisun koko on B5, eli 84 % tavallisesta A4-arkista. Kuvioiden ja taulukoiden tulee olla luettavissa myös tässä koossa.

Verkkojulkaisu

Julkaisu lisätään Osuvaan arkistointikelpoisena PDF/A-tiedostona, ja ensimmäinen sivu on värillinen.

Vain verkossa julkaistavaan PDF-tiedostoon ei jätetä tyhjiä sivuja luettavuuden helpottamiseksi. Sivun marginaalit ovat symmetriset sekä sarjan nimi ja sivunumerointi ainoastaan sivun oikeassa yläkulmassa.

Kansi

Kannessa on julkaisun nimi, kirjoittajien tai toimittajien nimet sekä sarjan nimi ja numero. Lisäksi Vaasan yliopiston tutkimuksia -sarjassa on mustavalkoinen kuva ja Vaasan yliopiston raportteja -sarjassa värillinen.

Liian pitkä nimi karkottaa lukijat. Julkaisun nimen tulee olla lyhyt mutta kuvata julkaisua ja tutkimusta riittävästi ja täsmällisesti.

Painetun julkaisun takakannessa on lisäksi ISBN- ja ISSN-tunnisteet sekä viivakoodi. Julkaisun selässä on sarjan ja tekijöiden nimet sekä julkaisuvuosi. Jos julkaisu on alle 9 mm paksu (alle 130 sivua), selkä jää tyhjäksi.

Tiivistelmät

Yhden tiivistelmän tulee mahtua asiasanojen kanssa yhdelle sivulle. Jos työsi on muulla kielellä kuin suomeksi tai englanniksi, kolmas tiivistelmä on julkaisun kielellä.

Tiivistelmäosa

Tiivistelmän pitää olla itsenäinen, koko teoksen sisältöä tarkasti referoiva kirjoitus. Sen tulee olla ymmärrettävissä ilman alkuperäistä julkaisua. Koko tiivistelmän tulee sopia asiasanojen kanssa yhdelle sivulle tekstin kokoa tai rivinvälejä muuttamatta.

Tiivistelmä on joko informatiivinen tai indikatiivinen riippuen kirjoituksen luonteesta. Indikatiivinen tiivistelmä sopii parhaiten laaja-alaisiin katsauksiin ja yleisesityksiin. Indikatiivisessa tiivistelmässä julkaisun sisältö selostetaan hyvin yleisesti. Informatiivinen tiivistelmä soveltuu hyvin kokeellisen tutkimuksen selostukseksi. Informatiivisessa tiivistelmässä selostetaan työn tarkoitus, siinä käytetyt menetelmät, saavutetut tulokset ja johtopäätökset.

Asiasanat

Asiasanat (keywords) merkitään tiivistelmäkaavakkeen alaosaan niille varatulle paikalle. Asiasanat eivät ole yksilöllisiä, vaan ne kertovat, mihin aihepiireihin työ liittyy. Asiasanat ovat keskeisiä teoksen löydettävyyden kannalta. Asiasanoja tulisi olla vähintään kolme, mieluimmin 5 kappaletta.

Eri tieteenalojen erikoissanastoja voidaan käyttää, jos näistä ei löydy sopivaa sanaa. Virallisista asiasanastoista otettujen termien lisäksi asiasanoina voidaan käyttää kunkin tieteenalan vapaita termejä.

Lähteet

Voit käyttää lähteiden merkintään APA 7 -tyyliä, jonka suomennetun ohjeen löydät näiltä sivuilta. Jos olet jo aloittanut kirjoittamisen, voit jatkaa vanhojen ohjeiden mukaisesti, julkaisusarjojen ohje löytyy arkistoidusta ohjeesta tai alla olevasta PDF-tiedostosta.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande