Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Julkaiseminen Vaasan yliopiston sarjoissa: Luvat ja tekijänoikeudet

Julkaisuohjeet Vaasan yliopiston sarjoihin Acta Wasaensia, Vaasan yliopiston tutkimuksia ja Vaasan yliopiston raportteja.

Julkaisusopimus- ja julkaisupyyntölomakkeet

Luvat ja sopimukset

Vaasan yliopiston sarjoissa julkaiseva allekirjoittaa julkaisuluvan ja -sopimuksen Vaasan yliopiston kanssa. Tarvittaessa julkaisu saa myöhemmin uudelleenjulkaisuluvan.

Tekijä vastaa julkaisun sisällöstä ja oikeuksista siihen. Kirjoittajalla tulee olla täydellinen tekijänoikeus tai alkuperäiseltä tekijänoikeuden haltijalta kysytty lupa julkaisuun sisällytettyyn kuva-, taulukko- tms. aineistoon sekä painettua että verkkojulkaisua varten. Julkaisusopimuksella tekijänoikeus siirtyy Vaasan yliopistolle.

Vaasan yliopiston ulkopuolinen kirjoittaja saa rinnakkaistallentaa julkaisun, jota hän on ollut kirjoittamassa tai kokoomateoksesta oman artikkelinsa oman korkeakoulunsa julkaisuarkistoon. Tämä lupa ei koske muita rinnakkaistallennusalustoja tai muuta uudelleenjulkaisua.

Uudelleenjulkaisuluvat

Väitöskirjan muodostamien artikkelien/esseiden tulee olla avoimesti julkaistavissa.

Artikkeliväitöskirjan tekijän tulee varmistaa, että hänellä on uudelleenjulkaisulupa julkaista kaikki artikkelit sekä painettavassa että verkossa julkaistavassa väitöskirjassa. Uudelleenjulkaisuluvat tulee toimittaa muun materiaalin ohessa julkaisuprosessiin.

Tarkemmin uudelleenjulkaisuluvista sivulla https://uva.libguides.com/UVA-julkaisuohjeet/uudelleenjulkaisuluvat.

Ole ajoissa liikkeellä! Joidenkin lupien saamisessa voi kestää useita kuukausia.

Tekijänoikeuksista

Sanastoa

AAM - Post-print

APC (Article Processing Charge) - open access -lehtien kirjoittajamaksu

Creative Commons (CC) -lisenssi - toimivat tekijänoikeuden rinnalla antaen keinon muokata omien teosten käyttöehtoja omiin tarpeisiin sopiviksi.

Digital Object Indentifier (DOI) - elektronisille dokumenteille annettava pysyvä tunniste, käytössä enimmäkseen kaupallisilla julkaisijoilla.

Embargo - Kustantajan asettama julkaisuviive

Gold open access -  tieteellisen artikkelin julkaiseminen kirjoittajamaksua perivässä OA-lehdessä

Green open access - tieteellisen julkaisun rinnakkaiskopion tallentaminen yliopiston tai korkeakoulun omaan avoimeen julkaisuarkistoon

Institutional repository - korkeakoulun avoin julkaisuarkisto

Libre open access - vapaan pääsyn lisäksi käyttöoikeuksia creative commons lisenssien kautta

Open access (OA) -  tieteellisen tiedon avoin, vapaa saatavuus ja levitys

Post-print - arvioijien kommenttien perusteella muokattu viimeinen taittamaton versio julkaisusta, Final Draft, Author Accepted Manuscript (AAM)

Pre-print - käsikirjoitus, artikkelin versio, joka ei ole käynyt läpi vertaisarviointia, Submitted Version Under Review (SMUR)

Publisher's PDF - artikkelin lopullinen versio julkaisijan taitolla

Pysyvä tunniste - Persistent identifier (PID), jolla elektroninen aineisto löytyy myös verkko-osoitteen muuttuessa, esimerkiksi DOI, handle ja URN.

Rinnakkaistallentaminen, rinnakkaisjulkaiseminen - julkaisu saatetaan avoimeen verkkokäyttöön esimerkiksi korkeakoulun omassa julkaisuarkistossa, self-archiving, parallel publishing

Sherpa/romeo - palvelu, joka sisältää useimpien kustantajien ja lehtien kannan rinnakkaisjulkaisemiseen

Uudelleenjulkaiseminen - esimerkiksi artikkelin käyttäminen väitöskirjan osana, reuse

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande