Siirry pääsisältöön
LibGuides

Julkaiseminen Vaasan yliopiston sarjoissa

Julkaisuohjeet Vaasan yliopiston sarjoihin Acta Wasaensia, Vaasan yliopiston tutkimuksia ja Vaasan yliopiston raportteja.

Tärkeää lähteiden merkitsemisessä

Jokainen lähde, johon tekstissä on viitattu, mainitaan myös lähdeluettelossa. Jokaisesta lähdeluettelossa mainitusta lähteestä tulee olla viittaus tekstissä.

  • Viite viittaa suoraan lähdeluetteloon.
  • Lukija voi tarkistaa viitteen.

Merkitse lähteet yhtenäisesti koko tekstin läpi.

Merkitse lähteet riittävällä tarkkuudella.

Käytä alkuperäisiä lähteitä.

Tässä ohjeessa on käytetty APA 7 -tyylin mukaisia esimerkkejä ja ohjeita. Jos olet aloittanut kirjoittamisen vanhempien ohjeiden mukaisesti, voit käyttää vanhoja viittausohjeita työsi valmistumiseen asti.

Lähteiden merkitseminen

Tekstissä viitataan lähteisiin merkitsemällä sulkeisiin kirjoittajan sukunimi, painovuosi, sivunumero. Viitattaessa koko kirjoitukseen sivunumeroita ei tarvita. Sivunumeron sijaan voi lähdemerkintään lisätä esimerkiksi luvun numeron tai nimen, dian numeron, videon aikaleiman tai muun vastaavan tarkennuksen.

Millä kielellä?

Ed. vai toim.?

Lyhenteet voi merkitä tietolähteen kielellä tai kääntää työsi kielelle. Samaa käytäntöä pitää noudattaa johdonmukaisesti koko työssä.


Suomenkielinen
lyhenne

Englanninkielinen
merkintätapa

Merkitys

esim.

e.g.

esimerkiksi

ks.

see

katso

vrt.

cf.

vertaa

ja muut

et al.

ja muut

s

p
pp

sivu
sivut
luku Chapter  
kpl Par. kappale
taul. Table taulukko
dia Slide  
osa Part  

Useampi lähde samassa

Jos yhdessä virkkeessä on useita lähteitä, erotetaan ne toisistaan puolipisteillä:

Studies of reading in childhood have produced mixed results (Albright et al., 2004; Gibson, 2011; Smith & Wexwood, 2010).

Smith and Wexwood (2010) reported an increase in the number of books read, whereas Gibson (2011) reported a decrease. Albright et al. (2004) found no significant results.

Esimerkkejä viittaukseen tekstissä

...tekstiäsi (Saleem & Larimo, 2016, s. 248).

Saleem ja Larimo (2016, s. 248) kirjoittavat, että...

Kun lähteellä on kaksi kirjoittajaa, merkitään molemmat kirjoittajat lähdeviitteeseen. Kun lähde on sulkeissa, käytetään &-merkkiä nimien välissä. Kun nimet kirjoitetaan leipätekstiin, kirjoitetaan suomenkielisessä tekstissä ja-sana ja englanninkielisessä tekstissä and-sana nimien väliin. Jos lähteellä on kirjoittajia kolme tai enemmän, tekstiin ja sulkeisiin kirjoitetaan vain ensimmäisen kirjoittajan sukunimi ja sen jälkeen suomenkielisessä tekstissä "ja muut" ja englanninkielisessä tekstissä "et al.".

Viittauksen luonnetta voidaan säädellä käyttämällä lyhenteitä, kuten ks. (katso), vrt. (vertaa).

Kun kirjoitetaan omin sanoin useampi virke tai koko kappale samasta lähteestä, lähde merkitään ensimmäiseen virkkeeseen. Lähdettä ei tarvitse merkitä uudelleen, mikäli tekstissä tuodaan selvästi esiin sen, että kyseessä on sama lähde.

Jos sama lähde on kuitenkin käytössä vielä seuraavassa kappaleessa, lähde tulee jälleen merkitä ensimmäiseen virkkeeseen.

"Virtanen (2019) kirjoittaa, että... Samalla hän ... Ja niin edelleen." 

Sivunumerot, kappaleen numeron tai nimen, PowerPoint-esityksen dian numeron tai muun vastaavan tiedon voi lisätä lähdemerkintään, mikäli se selventää lähdettä. Koska harvoin viittaus tehdään koko kirjaan, on hyvä merkitä sivunumerot.
 

Sivunumerot erotetaan toisistaan ajatusviivalla (en dash), esimerkiksi 67–70.

Lähdeluettelo

Lähteet merkitään lähdeluetteloon aakkosjärjestyksessä. Saman tekijän julkaisut merkitään aikajärjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Saman tekijän samana vuonna ilmestyneet julkaisut erotetaan kirjaimilla a, b, c ja niin edelleen. Kaikki erilaiset lähdetyypit merkitään yhteen aakkostettuun listaan.

Lähdeluettelossa käytetään pohjassa olevaa tyyliä.

Pysyvä tunniste

Käytä pysyvää tunnistetta aina, mikäli sellainen on käytettävissä, myös silloin, kun viittaat painettuun aineistoon. Kirjoita pysyvä tunniste lähdeluetteloon verkkolinkkinä, esimerkiksi näin:

DOI https://doi.org/10.1007/978-3-658-15220-8_18
URN http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-476-861-0

Jos verkkoaineistolla on pysyvä tunniste, lähdeluetteloon ei tarvitse lisätä erikseen tietoa siitä, että kyseessä on verkkoaineisto tai päivämäärää, jolloin se on katsottu, vaan viittauksen voi tehdä samoin kuin painettuun aineistoon.

Pysyvä tunniste löytyy esimerkiksi Permalink tai Permanent address -termeillä.

 

Termejä

DOI - Digital Object Identifier
Usein kaupallisilla kustantajilla käytössä oleva, handleen perustuva tunniste.

URN - Uniform Resource Name
Kansalliskirjaston myöntämä tunniste, löydät esimerkkejä Osuvan lisäksi Doriasta ja Theseuksesta.

Handle
Käytössä joissain julkaisuarkistoissa, esimerkiksi DHankenissa. Huomaa, etteivät Osuvan handlet ole pysyviä tunnisteita!

Muut verkko-osoitteet

Jos lähteellä ei ole pysyvää tunnistetta, tulee lähteeseen aina suhtautua varauksella.

Älä lisää verkko-osoitetta tai tietokannan nimeä, jos lukija pääse ei pääse linkkiä seuraamalla katsomaan lähdettä, tai jos linkki tai tietokannan nimi ei tuo oleellista lisäarvoa lähteelle. Esimerkiksi Ebook Centralin kirjoihin ei lisätä linkkiä tai tietokannan nimeä.

Jos lisäät verkko-osoitteen, lisää sitä ennen tieto, milloin olet lähteen katsonut, "Noudettu pp.kk.vvvv osoitteesta" ja englanninkielisissä teksteissä "Retrieved yyyy-mm-dd".

Rajattu pääsy, tekoälyllä tuotettu sisältö

Jos aineisto on rajattu tietylle käyttäjäryhmälle, esimerkiksi yrityksen työntekijöille (yrityksen intra) tai kurssin osallistujille (Moodle), lähteet käsitellään henkilökohtaisena viestintänä, eikä niitä merkitä lähdeluetteloon lainkaan.

Tekoälyllä, esimerkiksi ChatGPT tai DALL-E, generoidussa sisällössä on se ongelma, ettei lukija välttämättä pääse samaan lopputulokseen huolimatta siitä, että syöte on sama. Voit silti käyttää näitä lähteenä, katso APAn ohjeet. Jos sisältö on julkaisun kannalta merkittävää, lisää ChatGPT-keskustelu liitteenä tai erillisenä tiedostona.

Viitteidenhallintaohjelmat

Mendeleyn, EndNote Basic:n ja Zoteron avulla voit:

  • Tallentaa ja käsitellä eri tietokannoista tai verkkosivuilta tuotuja viitteitä ja dokumentteja (esim. PDF-tiedosto).
  • Tehdä viittauksia ja lähdeluetteloita Wordissa.
  • Jakaa lähteitä eri ryhmiin.

Mendeleyn ja EndNoten maksuttomissa versioissa on rajoitetut toiminnot ja tallennustila. Vaasan korkeakouluilla ei ole tällä hetkellä pääsyä ohjelmien lisensoituihin versioihin.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande