Siirry pääsisältöön
LibGuides

Julkaiseminen Vaasan yliopiston sarjoissa

Julkaisuohjeet Vaasan yliopiston sarjoihin Acta Wasaensia, Vaasan yliopiston tutkimuksia ja Vaasan yliopiston raportteja.

Saavutettavuudesta lyhyesti

Osuvaan tallennettavan julkaisun on oltava saavutettava. Vaikka valmiin julkaisun saavutettavuuteen liittyvät tekniset ratkaisut viimeistellään julkaisupalveluissa, julkaisulle sopiva rakenne, kuten otsikkotyylien käyttö, taulukoiden rakenne ja kuvien tekstivastineet ovat osa käsikirjoitusvaihetta jo paljon aiemmin.

Julkaisun tekijän vastuulla on huolehtia saavutettavuudesta

  • noudattamalla kirjoitusohjeita,
  • tutustumalla käyttämäsi tekstinkäsittelyohjelman saavutettavuus- ja helppokäyttöisyystyökaluihin,
  • käyttämällä Wordin tai muun tekstinkäsittelyohjelman tyylejä,
  • lisäämällä kaikkiin kuviin ja kuvioihin vaihtoehtoiset tekstit (ns. alt-tekstit),
  • välttämällä taulukon lisäämistä kuvana,
  • luomalla väliotsikoille tarvittaessa uudet tyylit, koska pelkkä lihavointi tai kursivointi ei riitä sekä
  • välttämällä tiedon välittämistä ainoastaan väreillä.

Tarvittaessa pyydä apua julkaisut@uwasa.fi.

Ohjeita muualla

Ohjaava laki ja direktiivi

Wordin tyylit

Kuvakaappaus Wordin pikatyylivalikosta.

Pohjassa olevia valmiita tyylejä pikatyylivalikossa, leipätekstinä Body ja eri otsikkotasoja.

Taulukot

Käytä taulukoita vain silloin, kun niitä tarvitaan tietojen esittämiseen. Vältä taulukoita, joissa on vain ulkoasun asettelun tarkoitus.

Taulukon lukujärjestyksen voi tarkistaa tarkistaa siirtymällä tabulaattorilla solusta toiseen. Taulukon otsikkorivi on ylin rivi, ja sen pitää toistua (Repeat Header Row).

Kuvakaappaus taulukosta, jossa otsikkorivi toistuu.

Kuvat, kuviot ja värit

Tekstivastine

Lisää kuvioille ja kuville vaihtoehtoinen teksti eli tekstivastine (alt-teksti). Tekstivastine kertoo kuvan olennaisen sisällön. Se ei ole sama kuin kuvateksti, eikä tekstissä olevia tietoja tarvitse toistaa, vaan niihin voi viitata.

Monimutkaisessa kaaviossa oleva tieto tulee kirjoittaa tekstinä julkaisuun tai tarvittaessa lisätä erikseen taulukkona. Erilaisissa kuvaajissa tai diagrammeissa esitetty tieto ei ole kaikille saavutettava pelkkänä kuvana. Tämän vuoksi niiden sisältämä sisältö tulee avata itse julkaisutekstissä ja tekstivastineessa on teksti, jonka kuviosta näkee ensisilmäyksellä tai mitä tietoa kuvalla välitetään.

Älä luota Wordin automaattisesti luotuihin tekstivastineisiin, vaan kirjoita ne itse.

Kuvakaappaus Wordin Alt Text -näkymästä.

 

Värit

Värejä saa käyttää, mutta ne eivät saa olla ainoa tapa välittää tietoa.

  • Vinkki! Kokeile harmaansävyisen tulostuksen esikatselua. Erottuvatko tiedot kuvasta riittävästi?

Alla olevassa kuvassa on ympyröity Wordin oletusväreistä ne, joiden kontrasti on riittävä valkoisella pohjalla.

Huomaa, että joudut tarkistamaan kontrastin, jos esimerkiksi taulukossa tai kuviossa on käytetty muita värejä.

Officen oletusteeman musta, kaksi tummempaa sinistä sekä sävykartan alin, tummin rivi (pois lukien vasemman reunan vaalea harmaa) ovat varmoja valintoja valkoiselle pohjalle. Myös standardivärien tummempi punainen, violetti sekä kaksi tummempaa sinistä ovat hyviä. Kartassa on muutamia muitakin harmaita ja sinisiä sävyjä, jotka käyvät.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande