Siirry pääsisältöön
LibGuides

Julkaiseminen Vaasan yliopiston sarjoissa

Julkaisuohjeet Vaasan yliopiston sarjoihin Acta Wasaensia, Vaasan yliopiston tutkimuksia ja Vaasan yliopiston raportteja.

Julkaisusarjat

Pääsääntöisesti näissä sarjoissa julkaistaan ainoastaan verkkojulkaisuna. Yksikkö, hanke tai projekti maksaa painetut kirjat tarvittaessa.

Vaasan yliopiston tutkimuksia – University of Vaasa Research Papers

Vaasan yliopiston tutkimuksia sisältää pääasiassa kotimaiselle lukijakunnalle tarkoitettuja tutkimuksia tai selvityksiä perustutkimuksen tai soveltavan tutkimuksen alalta. Sarjan julkaisut ovat vertaisarvioituja.

Osuvasta löydät ne Vaasan yliopiston julkaisuista rajaamalla haun vertaisarvioituihin.

Vaasan yliopiston raportteja – University of Vaasa Reports

Vaasan yliopiston raportteja -sarjassa on mahdollista julkaista erilaisia selvityksiä, raportteja, valintakoeteoksia, opetusmateriaalia, esitutkimuksia, mietintöjä  ja konferenssijulkaisuja.

Osuvasta löydät julkaisut Vaasan yliopiston julkaisuista rajaamalla haun vertaisarvioimattomiin.

Acta Wasaensia, juhlakirjat

Aikataulu

Aikataulu vaihtelee, sitä voi viivästyttää esimerkiksi:

 • tutkimuksia-sarjan osalta lausunnonantajan aikataulu
 • väitöskirjojen ruuhka, joka ajoittuu loka-marraskuulle ja huhti-toukokuulle
 • julkaisu ilmestyy myös painettuna, jolloin kirjapainolle oikovedoksineen on syytä varata lisäaikaa, yleensä noin kolme viikkoa
 • julkaisua ei ole kirjoitettu julkaisupohjalle
 • kuvien ja kuvioiden vaihtoehtoiset tekstit puuttuvat

Vaasan yliopiston tutkimuksia -sarja

 1. Lähetä julkaisupohjaan kirjoitettu ja oikoluettu käsikirjoitus sekä julkaisupyyntölomake ja julkaisusopimus.
  • Valitse oikea pohja.
  • Jos julkaisu painetaan, toimita laskutustiedot.

Riikka Kalmi

 • ehdottaa toimikunnan puheenjohtajaa ja/tai toimikuntaa kuultuaan lausunnonantajaa
  • toimikunta käsittelee asian kokouksessaan
 • on yhteydessä lausunnonantajaan
 • toimittaa käsikirjoituksen lausunnonantajalle
 • vastaanottaa lausunnon ja välittää sen julkaisutoimikunnalle

Julkaisutoimikunta ottaa käsittelyynsä lausunnon ja käsikirjoituksen ja tekee päätöksen.

Riikka Kalmi tiedottaa julkaisupäätöksestä.

 1. Valitse kansikuva
  • Huomaa kannen kuvan vaatimukset, katso mallia edellisistä julkaisuista. Tarkista käyttöluvat ja lisenssit.

Merja Kallio tekee kansisivun/kannet ja taittaa julkaisun lopullisen ulkoasun.

 1. Tarkista koko aineisto, sovi korjaukset ennen julkaisuarkistoon lisäämistä ja mahdollista painoon lähettämistä.
 2. Voit ottaa yhteyttä viestintään lehdistötiedotetta varten, jos katsot aiheella olevan suurta yleisöä koskevaa mielenkiintoa. Tai yliopiston viestintä ottaa yhteyttä mahdollista lehdistötiedotetta ja/tai tiedotustilaisuutta varten.

Vaasan yliopiston raportteja -sarja

 1. Lähetä julkaisupohjaan kirjoitettu ja oikoluettu käsikirjoitus ja täytä julkaisupyyntölomake.
  • Valitse oikea pohja.
  • Jos julkaisu painetaan, toimita laskutustiedot.

Riikka Kalmi

 • konsultoi julkaisutoimikuntaa ja/tai julkaisutoimikunnan puheenjohtajaa
 • pyytää mahdollisesti blind review -arvion
 • ilmoittaa julkaisupäätöksestä
 1. Valitse kansikuva
  • Huomaa kannen kuvan vaatimukset, katso mallia edellisistä julkaisuista. Tarkista käyttöluvat ja lisenssit.

Merja Kallio tekee kansisivun/kannet ja taittaa lopullisen ulkoasun.

 1. Tarkista koko aineisto, sovi korjaukset ennen julkaisuarkistoon lisäämistä ja mahdollista painoon lähettämistä.
 2. Voit ottaa yhteyttä viestintään lehdistötiedotetta varten, jos aiheella on suurta yleisöä koskevaa mielenkiintoa.

Pääsykoekirjat ja muut opiskelijoille suunnatut materiaalit

Saavutettavuusvaatimukset koskevat kaikkia yliopiston julkaisuja, mutta erityisesti pääsykoekirjojen ja kurssille tarkoitetun oppimateriaalin suhteen julkaisupalvelut edellyttävät tekijältä tarkkuutta ohjeiden noudattamisessa. Julkaisemiseen kannattaa varata tavallista enemmän aikaa, koska näistä julkaisuista taitossa valmistellaan perinteisen PDF-tiedoston lisäksi EPUB3-muotoinen e-kirja.

Yliopiston sivuilla valintakokeiden osallistumisohjeissa kerrotaan mahdollisesta tulevasta valintakoeteoksesta ja opiskelija voi tehdä siitä Saavutettavuuskirjasto Celialle hankintaehdotuksen. Celian tuottaman version tulee olla opiskelijan saatavilla julkaisupäivänä, joten julkaisupalveluiden tuottaman julkaisun tulee olla valmis riittävän aikaisessa vaiheessa ennen varsinaista julkaisupäivämäärää.

Acta Wasaensia, juhlakirjat

Juhlakirjat julkaistaan pääsääntöisesti verkkojulkaisuina, ohjeet Vaasan yliopiston raportteja tai Vaasan yliopiston tutkimuksia -sarjojen mukaisesti.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande