Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Julkaiseminen Vaasan yliopiston sarjoissa: Raporttien ja tutkimusten julkaisuprosessi

Julkaisuohjeet Vaasan yliopiston sarjoihin Acta Wasaensia, Vaasan yliopiston tutkimuksia ja Vaasan yliopiston raportteja.

Muut Vaasan yliopiston julkaisusarjat

Pääsääntöisesti näissä sarjoissa julkaistaan ainoastaan verkkojulkaisuna. Yksikkö, hanke tai projekti maksaa painetut kirjat tarvittaessa.

Vaasan yliopiston tutkimuksia – University of Vaasa Research Papers

Vaasan yliopiston tutkimuksia sisältää pääasiassa kotimaiselle lukijakunnalle tarkoitettuja tutkimuksia tai selvityksiä perustutkimuksen tai soveltavan tutkimuksen alalta. Sarjan julkaisut ovat vertaisarvioituja.

Osuvasta löydät ne Vaasan yliopiston julkaisuista rajaamalla haun vertaisarvioituihin.

Vaasan yliopiston raportteja - University of Vaasa Reports

Vaasan yliopiston raportteja -sarjassa on mahdollista julkaista erilaisia selvityksiä, raportteja, opetusmateriaalia, esitutkimuksia, mietintöjä  ja konferenssijulkaisuja.

Osuvasta löydät julkaisut Vaasan yliopiston julkaisuista rajaamalla haun vertaisarvioimattomiin.

Levón-instituutin tutkimuksia

Levón-instituutin julkaisusarjassa ilmestyy yliopiston ulkopuolisella rahoituksella toteutettuja tutkimuksia.

Osuvassa Levón-instituutin julkaisut löytyvät myös Vaasan yliopiston julkaisuista, voit hakea niitä kokoelmasta hakusanalla Levón.

Sarja päättyy ja julkaisut julkaistaan Vaasan yliopiston raportteja -sarjassa.

Loading ...

Vaasan yliopiston tutkimuksia -sarja

Julkaisun kirjoittaja tai toimittaja Yhteyshenkilö tai -taho
Lähetä julkaisupohjaan kirjoitettu käsikirjoitus ja julkaisupyyntölomake.

julkaisut@univaasa.fi

 

  Riikka Kalmi, Asiantuntija, tutkimusviestintä:
 • ehdottaa toimikunnan puheenjohtajaa ja/tai toimikuntaa kuultuaan lausunnonantajaa
 • toimikunta käsittelee asian kokouksessaan
 • on yhteydessä lausunnonantajaan
 • toimittaa käsikirjoituksen lausunnonantajalle
 • vastaanottaa lausunnon ja välittää sen julkaisutoimikunnalle
 
 • Julkaisutoimikunta ottaa käsittelyynsä lausunnon ja käsikirjoituksen ja tekee päätöksen
 
 • Riikka Kalmi tiedottaa julkaisuluvasta käsikirjoituksen tekijälle ja julkaisusihteerille
Allekirjoita ja lähetä julkaisusopimus. julkaisut@univaasa.fi

Toimita valmis käsikirjoitus abstrakteineen julkaisusihteerille.

Jos julkaisu painetaan, toimita laskutustiedot.

julkaisut@univaasa.fi

Valitse kansikuva

Huomaa kannen kuvan vaatimukset, katso mallia edellisistä julkaisuista. Tarkista käyttöluvat ja lisenssit.

Tarvittaessa Riikka Kalmi auttaa.

Tarkista koko aineisto, sovi julkaisusihteerin kanssa korjaukset ennen julkaisuarkistoon lisäämistä ja mahdollista painoon lähettämistä.

Merja Kallio, julkaisusihteeri:

 • viimeistelee julkaisun painovalmiiksi ja laatii siihen nimiölehden ja tarvittaessa kannet ja
 
 • lähettää aineiston painoon, mikäli se painetaan
 • lisää julkaisun tiedot SoleCRISiin ja PDF-tiedoston Osuvaan
Voit ottaa yhteyttä viestintään, jos katsot aiheella olevan suurta yleisöä koskevaa mielenkiintoa. Tai yliopiston viestintä ottaa yhteyttä mahdollista lehdistötiedotetta ja/tai tiedotustilaisuutta varten.
Aikataulu vaihtelee, sitä voi viivästyttää esimerkiksi:
 • lausunnonantajan aikataulu
 • väitöskirjojen ruuhka, joka ajoittuu loka-marraskuulle ja huhti-toukokuulle
 • julkaisu ilmestyy myös painettuna, jolloin kirjapainolle oikovedoksineen on syytä varata lisäaikaa, yleensä noin kolme viikkoa
 • julkaisu ei ole kirjoitettu julkaisupohjalle
 • kuvien ja kuvioiden vaihtoehtoiset tekstit puuttuvat

Vaasan yliopiston raportteja -sarja

Julkaisun kirjoittaja tai toimittaja Yhteyshenkilö tai -taho

Lähetä julkaisupohjaan kirjoitettu käsikirjoitus ja julkaisupyyntölomake.

Jos julkaisu painetaan, toimita laskutustiedot.

julkaisut@univaasa.fi
  Riikka Kalmi, Asiantuntija, tutkimusviestintä:
 • konsultoi julkaisutoimikuntaa ja/tai julkaisutoimikunnan puheenjohtajaa
 • pyytää mahdollisesti blind review -arvion
 • ilmoittaa julkaisupäätöksestä käsikirjoituksen tekijälle ja julkaisusihteerille

Allekirjoita ja lähetä julkaisusopimus.

Valitse kansikuva.

Tarkista koko aineisto, sovi julkaisusihteerin kanssa korjaukset ennen julkaisuarkistoon lisäämistä ja mahdollista painoon lähettämistä.

julkaisut@uva.fi

 • Riikka Kalmi ottaa vastaan julkaisusopimuksen ja auttaa kansikuvan valinnassa
 • Merja Kallio, julkaisusihteeri:
  viimeistelee julkaisun painovalmiiksi ja laatii siihen nimiölehden ja tarvittaessa kannet ja

 

Voit ottaa yhteyttä viestintään lehdistötiedotetta varten, jos aiheella on suurta yleisöä koskevaa mielenkiintoa.

 • lähettää aineiston painoon, mikäli se painetaan
 • lisää julkaisun tiedot SoleCRISiin ja PDF-tiedoston Osuvaan

 

Aikataulu vaihtelee, sitä voi viivästyttää esimerkiksi:
 • väitöskirjojen ruuhka, joka ajoittuu loka-marraskuulle ja huhti-toukokuulle
 • julkaisu ilmestyy myös painettuna, jolloin kirjapainolle oikovedoksineen on syytä varata lisäaikaa, yleensä noin kolme viikkoa
 • julkaisua ei ole kirjoitettu julkaisupohjalle
Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande