Siirry pääsisältöön
LibGuides

Julkaiseminen Vaasan yliopiston sarjoissa

Julkaisuohjeet Vaasan yliopiston sarjoihin Acta Wasaensia, Vaasan yliopiston tutkimuksia ja Vaasan yliopiston raportteja.

Tekijän tunniste

Tekijä - eli sinä - voit erottua muista ja saada tekemästäsi työstä kunnia itsellesi.

ORCID-tutkijatunniste

  • ratkaisee nimenvaihdoksiin, samannimisiin tutkijoihin tai nimien erilaisiin kirjoitusasuihin liittyviä sekaannuksia.
  • mahdollistaa tutkimustuotosten automaattisen linkittämisen toisiinsa.
  • vähentää ajan mittaan tarvetta syöttää henkilö- ja julkaisutietoja moneen kertaan eri järjestelmiin.

Käytä ORCIDia:

  • tutkimusjulkaisujen käsikirjoitusten kirjoittajien nimien yhteydessä.
  • vertaisarvioijana toimiessa.
  • tiedejatutkimus.fi -sivustolla ja SoleCRISissä.
  • yhdistettynä viitetietokantojen kirjoittajatunnisteisiin (ResearcherID, Scopus Author ID).
  • tutkijan verkkosivuilla tai blogissa.
  • sähköpostin allekirjoituksessa, ansioluettelossa ja muissa palveluissa, joissa käsitellään tutkimukseen liittyviä tietoja.
  • Tiedejatutkimus.fi -palvelun Tutkijan tiedot -työkalun käyttöön.

Jos sinulla ei ole ORCID-tunnistetta, varaudu ilmoittamaan syntymävuotesi kirjastojen tietokantoihin tekijän yksilöintiä varten.

OrcID-logo.

Kirjan tunniste

Kirjoille ja sarjoille on tunnisteet, joilla ne erotetaan toisistaan.

ISBN- ja ISSN-tunnukset

Kaikissa yliopiston kustantamissa julkaisuissa on ISBN-tunnus, jolloin ne huomioidaan erilaisissa julkaisutietokannoissa ja ovat siten kirjastojen kautta tiedon käyttäjien saatavilla. ISBN-tunnus annetaan jokaiselle julkaisulle, painetulle ja verkkojulkaisulle omansa. Ilman ISBN-tunnusta olevat julkaisut jäävät ns. har­maaksi kirjallisuudeksi, jota on vaikea löytää ja käyttää hyödyksi.

Kaikilla yliopiston julkaisusarjoilla on oma yksilöllinen ISSN-tunnus samasta syystä. Molemmat tunnukset lisätään julkaisuun taittovaiheessa.

ISBN-tunnus muille yliopiston julkaisuille

ISBN-tunnuksen myöntäminen muille kuin sarjoissa julkaistaville julkaisuille edellyttää verkkojulkaisun toimittamista Osuvaan ja painetun julkaisun toimittamista Tritonian kokoelmiin. Lisätietoja osoitteesta julkaisut@uwasa.fi.

Verkkolähteen tunniste

Verkkosivut muuttuvat, muuttavat ja katoavat.

Pysyvä tunniste eli toiminnallinen tunniste on tavallista verkko-osoitetta luotettavampi ja pitkäikäisempi tunniste verkkojulkaisulle.

Pysyvää eli toiminnallista tunnistetta käyttävä julkaisija on sitoutunut pitämään julkaisunsa saatavilla muutoksista huolimatta. Pysyvä tunniste on keskitetysti rekisteröity. Kun tietty dokumentti halutaan käyttöön, pysyvä tunniste muunnetaan verkko-osoitteeksi, josta dokumentti noudetaan.

Osuvaan lisätyt julkaisut saavat URN-tunnisteen, joka muodostuu verkkojulkaisun ISBN-tunnuksesta.

Termejä

PID - A persistent identifier
Pysyvä tunniste, joka viittaa tiettyyn nimenomaiseen dokumenttiin verkko-osoitteesta riippumatta.

DOI - Digital Object Identifier
Usein kaupallisilla kustantajilla käytössä oleva, handleen perustuva tunniste.

Handle
Käytössä joissain julkaisuarkistoissa.

URN - Uniform Resource Name
Kansalliskirjaston myöntämä tunniste, löydät esimerkkejä Osuvan lisäksi Doriasta ja Theseuksesta.

Lisäksi
ARK - Archival Resource Key ja
PURL - Persistent URL.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande