Skip to main content
LibGuides

Julkaiseminen Vaasan yliopiston sarjoissa: Yleistä

Julkaisuohjeet Vaasan yliopiston sarjoihin Acta Wasaensia, Vaasan yliopiston tutkimuksia ja Vaasan yliopiston raportteja.

Word -julkaisupohjat

Julkaisusopimus- ja julkaisupyyntölomakkeet

LaTeX -julkaisupohjan tiedostot

LaTeX -ladontajärjestelmää käytetään erityisesti erityisesti matemaattisen materiaalin latomiseen. Sen käyttäjältä edellytetään muualta saatua tietotaitoa, koska julkaisupalvelut ei pysty opastamaan ladontajärjestelmän käytössä.

Yleisiä kirjoitusohjeita

 

Tämä ohje koskee Vaasan yliopiston julkaisusarjoissa ilmestyviä julkaisuja. Ne julkaistaan aina avoimesti verkkojulkaisuina, osa myös painettuna.

Julkaisutoiminnallaan Vaasan yliopisto tuo tutkimustulokset julkisuuteen ja samalla sekä suuren yleisön että koko tiedeyhteisön arvioinnin kohteeksi tieteen periaatteiden mukaisesti. Julkaisutoiminnan kautta yliopisto profiloituu tutkimuslaitoksena ja tiedeyhteisön jäsenenä.

 

We Support Open Access

 

Näitä julkaisuohjeita noudattamalla nopeutetaan julkaisuprosessia ja tehdään siitä entistä sujuvampi. Julkaisujen valmistuminen painottuu yliopiston vuosirytmiä seuraten loppuvuoteen ja kevääseen. Ohjeita noudattamalla taataan kaikille julkaisuille riittävä valmisteluaika. Samalla varmistetaan julkaisujen laatu ja nopeutetaan uuden tiedon käyttöön tulemista.

Yliopisto ottaa vastaan vain tämän ohjeen mukaisia käsikirjoituksia. Useita korjauskierroksia kannattaa välttää ja tuoda käsikirjoitus prosessiin vasta loppuun saakka viimeisteltynä. Tämä nopeuttaa prosessia ja varmistaa, ettei virheitä synny eri versiota käsiteltäessä.

Yliopistossa tehtyjä tutkimuksia julkaistaan muidenkin organisaatioiden kustantamina niiden sarjoissa tai erillisjulkaisuina. Säännöllisesti tiedejulkaisuja tuottavilla kustantajilla on yleensä omat julkaisuohjeensa, joihin kannattaa paneutua etukäteen.

Osuva

Vaasan yliopiston julkaisusarjat

Acta Wasaensia 

Sarjassa julkaistaan väitöskirjoja ja kansainväliselle lukijakunnalle suunnattuja tutkimuksia.

Yliopiston julkaisemat väitöstutkimukset julkaistaan aina Acta Wasaensia -sarjassa. Väitöstutkimus voidaan julkaista myös muun tahon kustantamana. Tällöin väittelijä huolehtii julkaisun aikataulusta, painatuksesta ja kustannuksista itse.

Tämän sarjan julkaisut julkaistaan sekä painettuna että verkkojulkaisuna.

Loading ...

Vaasan yliopiston tutkimuksia – University of Vaasa Research Papers 

Sisältää pääasiassa kotimaiselle lukijakunnalle tarkoitettuja tutkimuksia tai selvityksiä perustutkimuksen tai soveltavan tutkimuksen alalta. Sarjan julkaisut ovat vertaisarvioituja. Pääsääntöisesti ainoastaan verkkojulkaisuna.

Vaasan yliopiston raportteja – University of Vaasa Reports

Sarjassa on mahdollista julkaista erilaisia selvityksiä, raportteja, opetusmateriaalia, esitutkimuksia, mietintöjä  ja konferenssijulkaisuja. Pääsääntöisesti ainoastaan verkkojulkaisuna.

Julkaisuja / Vaasan yliopisto, Levón-instituutti

Levón-instituutin oma julkaisusarja.

Ajankohtaista

Muistathan lähettää painovalmis aineisto meille julkaisut@univaasa.fi -osoitteeseen kuusi (6) viikkoa ennen väitöspäivää!

Katso EduLabin lyhytkurssit osoitteessa https://www.tritonia.fi/fi/lyhytkurssit

Katso Navista ajankohtaisia asioita, seuraa yhteisöjä, kuten Tutkijat - Researchers ja Jatko-opiskelijat - Doctoral Students -yhteisöt.

Ota yhteyttä

Sujuva julkaisuprosessi on kaikkien yliopistolaisten etu. Alla mainitut henkilöt palvelevat julkaisemiseen liittyvissä kysymyksissä ja ottavat vastaan palautetta prosessin kehittämiseksi:

Riikka Kalmi
asiantuntija, tutkimusviestintä
julkaisuprosessi, julkaisuluvat, 
sopimukset, tiedottaminen
julkaisut@univaasa.fi,
puh. 029 449 8231
Puuvillatalo P115A


Merja Kallio
julkaisusihteeri
julkaisuprosessi, julkaisupohja, 
taittaminen, kirjapainoyhteydet,
Osuva ja SoleCRIS
julkaisut@univaasa.fi,
puh. 029 449 8246
WhatsApp +358440244361
Tritonia K315


Katso ajantasaiset yhteystiedot www.univaasa.fi (henkilöhaku).