Skip to Main Content
LibGuides

Utvärdering av vetenskapliga publikationer

Guiden presenterar centrala verktyg för utvärdering av forskning, bl.a. impaktfaktor, h-index samt forskarprofiler och -nätverk

Citeringsrapporternas jämförbarhet

Om man vill att en viss enhets citeringsrapporter och h-index ska vara sinsemellan jämförbara är det bra att på förhand bestämma vilka begränsningar som ska användas vid sökningarna:

  • Ska sökningen utföras i alla Web of Sciences citeringsdatabaser? Hur är det med Scopus och Google Scholar/Publish or Perish?
  • Ska alla publiceringsår beaktas eller t.ex. bara de 5 senaste åren?
  • Ska alla pulikationstyper beaktas, eller t.ex. bara artiklar, review-artiklar och konferenspapper (proceeding papers)?
  • Ska självciteringar beaktas?

Instruktioner - h-index i Scopus

Klicka på din högskolas Scopus-länk här till vänster eller leta upp databasen via din egen högskolas Finna-portal ->Välj resurs. 

1. Välj fliken author search​.

Skärmdump av punkt 1

2. Skriv personens efternamn och förnamnets första bokstav i olika fält.

Skärmdump av punkt 2

3. Välj rätt person från författarlistan.

Tips! Ibland kan samma författare finnas i flera olika poster i Scopus författarlista. Om det finns flera poster med ditt namn kan du be Scopus att foga ihop dem till en enda. Välj de författarposter som ska fogas ihop, klicka request to merge authors och följ instruktionerna.

Skärmdump av punkt 3


4. Personens h-index syns i författarinformationen. Obs! I Scopus finns forskares h-index tillgängliga först fr.o.m. år 1995.

Skärmdump av punkt 4

Scopus-länkar

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande