Skip to main content
LibGuides

Tieteellisten julkaisujen arviointi

Opas esittelee keskeiset tutkimuksen arvioinnin työkalut, kertoo mistä impact factorit ja h-indeksit löytyvät sekä listaa tutkijaprofiilit- ja verkostot.

Tieteellisten julkaisujen arvointi

Kuva suurennuslasista
Photo: Todd Chandler

Tieteellisiä julkaisuja, kirjoittajia ja viittauksia määrällisin menetelmin tutkivaa tieteenalaa kutsutaan bibliometriikaksi.

Tutkimustoiminnan ja julkaisujen arviointia tehdään yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa yhä enemmän muun muassa yliopistojen hallinnon, yksittäisten tutkijoiden ja ulkoisten arvioijien toimesta.

Mitä arvioidaan?

Maita, yliopistoja, tutkimusryhmiä, tieteenaloja, tutkijoiden välisiä yhteyksiä, lehtiä , viittauskäytäntöjä

Miten arvioidaan?

Viittausmäärät, erilaiset indikaattorit (impact factor, h-indeksi), ranking-listat, lähdeluettelot

Miksi ajankohtainen?

Yliopistojen  rahoitusmallissa on tutkimuksen ja julkaisujen painoarvo on entistä suurempi ja tulee todennäköisesti vain kasvamaan tulevaisuudessa.

Tärkeimmät julkaisujen arvioinnin työkalut

Lisää luettavaa ja lähteitä

Uutiset e-aineistoista

Ota yhteyttä

E-aineistojen käyttö

Korkeakoulusi hankkimat e-aineistot ovat käytettävissä korkeakoulun verkossa ja etäkäytön kautta.

Etäkäyttö: Opiskelijat ja henkilökunta voivat etäkäyttää aineistoja kirjautumalla oman korkeakoulunsa tunnuksilla.