Skip to main content
LibGuides

Tieteellisten julkaisujen arviointi: Yleistä

Opas esittelee keskeiset tutkimuksen arvioinnin työkalut, kertoo mistä impact factorit ja h-indeksit löytyvät sekä listaa tutkijaprofiilit- ja verkostot.

E-aineistojen käyttö

Korkeakoulusi hankkimat e-aineistot ovat käytettävissä korkeakoulun verkossa ja etäkäytön kautta.

Etäkäyttö: Opiskelijat ja henkilökunta voivat etäkäyttää aineistoja kirjautumalla oman korkeakoulunsa tunnuksilla.

Tieteellisten julkaisujen arvointi


Photo: Todd Chandler

Tutkimustoiminnan ja julkaisujen arviointia tehdään yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa yhä enemmän muun muassa yliopistojen hallinnon, yksittäisten tutkijoiden ja ulkoisten arvioijien toimesta.

Tieteellisiä julkaisuja, kirjoittajia ja viittauksia määrällisin menetelmin tutkivaa tieteenalaa kutsutaan bibliometriikaksi.


Mitä arvioidaan?

Maita, yliopistoja, tutkimusryhmiä, tieteenaloja, tutkijoiden välisiä yhteyksiä, lehtiä , viittauskäytäntöjä

Miten arvioidaan?
Viittausmäärät, erilaiset indikaattorit (impact factor, h-indeksi), ranking-listat, lähdeluettelot

Miksi ajankohtainen?
Yliopistojen uudessa rahoitusmallissa on tutkimuksen ja julkaisujen painoarvo on entistä suurempi.

Lisää luettavaa ja lähteitä

Verkkolähteet:
Oulun yliopiston tieteellisten julkaisujen arvioinnin opas

Painetut kirjat:
- Citation analysis in research evaluation / Henk F. Moed. Dordrecht: Springer, cop. 2005. xiii, 346 s. (Information science and knowledge management; vol. 9)
- The future of the academic journal / edited by Bill Cope and Angus Phillips. Oxford: Chandos, 2009. xxiv, 391 s.
- Johdatus bibliometriikkaan / Riitta Kärki & Terttu Kortelainen. Tampere: Informaatiotutkimuksen yhdistys, 1996. 113, [4] s.
- Measuring academic research : how to undertake a bibliometric study / Ana Andrés. Oxford: Chandos Publishing, 2009. xv, 169 s.

Ota yhteyttä

Jonna Toukonen's picture
Jonna Toukonen
Contact:
jonna.toukonen@tritonia.fi, puh. 029-449 8224.

Tritonia
PL 331 (Yliopistonranta 7)
65101 Vaasa (65200 Vaasa)

Uutiset e-aineistoista