Skip to Main Content
LibGuides

Tieteellisten julkaisujen arviointi

Opas esittelee keskeiset tutkimuksen arvioinnin työkalut, kertoo mistä impact factorit ja h-indeksit löytyvät sekä listaa tutkijaprofiilit- ja verkostot.

Yleistä

Viittaustietokannat ovat julkaisutoiminnan arvioinnin avuksi kehitettyjä tietokantoja. Niiden avulla voidaan laskea viittausmääriä ja tarkastella esim. sitä, mitkä ovat viitatuimpia artikkeleita tai lehtiä.

Huom! Mikään viittaustietokanta ei kata kaikkia julkaisuja. Lisäksi tietokannoissa on suuria eroja eri alojen kattavuudessa.

Huom! Viittaustietokannat ja indikaattorit perustuvat viittauksiin ja niiden määriin. Viittaaminen itsessään ei kuitenkaan ole aina laatukriteeri ja viittaamiseen voi olla useita syitä (negatiiviset viittaukset, etnosentrisyys, itseviittaukset).

Vertaile viittaustietokantoja

Tietokanta   Web of Science logo
Yleistä   Monitieteellinen tiivistelmä- ja viittaustietokanta, vanhin ja käytetyin
     
Palveluntuottaja   Clarivate Analytics (aiemmin Thomson Reuters ja ISI)
     
Käyttöoikeudet   Käytettävissä Finnan kautta lisenssin hankkineiden korkeakoulujen verkossa tai etäkäytön kautta
     
Sisältö  

Sisältää viittaustiedot yli 10 000 viitatuimmasta vertaisarvioidusta lehdestä noin 84 eri maasta ja 2600 eri kustantajalta. Luonnontieteellisiä lehtiä n. 8000 ja yhteiskuntatieteellisiä n. 2600. Viitteitä vuodesta 1900 alkaen, lehtien viittaustiedot 1997 lähtien.

HUOM! Web of Knowledge koostuu kolmesta eri osasta: Web of Sciencesta (hakukäyttöliittymä ja viitteet), Journal Citation Reports-tietokannasta (lehtien vaikuttavuuden arviointi) ja Essential Science Indicators-tietokannasta. Vaasan yliopistolla ja Novialla on pääsy Web of Scienceen.

     
Kattavuus   Erinomainen kattavuus: kovat tieteet (kemia, kliininen lääketiede, biokemia)
Hyvä kattavuus: psykologia, matematiikka, taloustieteet, tekniikka
Kohtalainen kattavuus: humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet
     
Vahvuudet  

Pitkä ajallinen kattavuus etenkin kovien tieteiden osalta

Valmiit ja tunnetut indikaattorit

Kattavat hakuominaisuudet

     
Rajoitukset  

Humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet huonosti edustettuna

Julkaisut pääosin vain englanninkielisiä lehtiä, muut kielet ja maat heikosti edustettuina

     
Ominaisuudet  

Cited Reference Search

Citation Mapping

Alertit ja RSS-syötteet

Citation Report ja H-indeksi,

Author Finder

Journal Citation Reports-tietokanta (lehtien vaikuttavuuden arviointi ja vertailu)

     
Bibliometriset tunnusluvut  

Hirsh-indeksi

impact factor

Välittömyysindeksi

AI (artikkelin vaikuttavuus)

EF (Eigenfactor)

Viittausten mediaani-ikä

Viittausten kokonaismäärä

     
Refworks   Epäsuora siirto Refworksiin BibTex-muodossa. Ohjeet (Boston University)
     
Tutkijaprofiili   ResearcherID. Integroitavissa Orcid-tilin kanssa.
     
Muuta huomioitavaa  

Web of Knowledge koostuu useasta eri osasta, ks. kohta sisältö

Impact factor on Clarivate Analyticsin/ISIn oma tunnusluku, se on yksinoikeudella käytössä vain WOSissa

 

Tietokanta   Scopus logo
Yleistä   Monitieteellinen tiivistelmä- ja viittaustietokanta
     
Palveluntuottaja   Elsevier
     
Käyttöoikeudet   Käytettävissä Finnan kautta lisenssin hankkineiden korkeakoulujen verkossa tai etäkäytön kautta
     
Sisältö   Sisältää noin 21 500 tieteellistä lehteä yli 5000 kustantajalta. Mukana on myös n. 4200 open access -lehteä, 7,2 miljoonaa konferenssijulkaisua, 360 ammattilehteä ja 113 000 kirjaa. Viitteet vuodesta 1996 lähtien
     
Kattavuus  

Laajin saatavilla oleva kattavuus luonnontieteissä, tekniikassa, lääketieteessä ja yhteiskuntatieteissä. Aineistoa ympäri maailman (myös Eurooppa, Aasia ja Latinalainen Amerikka).

Lehtinimikkeiden määrät: biotieteet 4300, terveystieteet 6800, fysiikka ja kemia 7200, humanistiset- ja yhteiskuntatieteet 5300

     
Vahvuudet   Helppokäyttöinen
Parempi yhteiskuntatieteiden, humanististen tieteiden ja tekniikan alan kattavuus kuin WOKissa
Eri maanosat melko hyvin edustettuina
     
Rajoitukset   Viitteitä on indeksoitu vain vuodesta 1996 lähtien
Etenkin saman nimisten tekijöiden tiedoista voi löytyä virheitä
Julkaisut pääosin vain englanninkielisiä lehtiä
     
Ominaisuudet   Author Identifier
Affiliation Identifier
Cited Reference Search
Vahtipalvelut (alerts) ja RSS-syötteet
Citation tracker
H-indeksi
Scopus Journal Analyzer
     
Bibliometriset tunnusluvut  

Viittausten kokonaismäärä     

SJR (SCImago Journal Rank)

SNIP (Source Normalized Impact per Paper)

Hirsch-indeksi

 

     
Refworks   Suora siirto Refworksiin (valitse artikkelin tiedoista export-> refworks)
     
Tutkijaprofiili   Scopus Author Indentifier. Integroitavissa Orcid-tilin kanssa
     
Muuta huomioitavaa   -

 

Tietokanta   Google Scholar logo
Yleistä   Hakukone, joka etsii tietoja tieteellisistä verkkotiedonlähteistä
     
Palveluntuottaja   Google
     
Käyttöoikeudet   Ilmainen, käytettävissä vapaasti verkossa
     
Sisältö   Hakutuloksissa on mukana mm. akateemisten julkaisijoiden, yhteisöjen, yliopistojen sekä muiden tieteellisten järjestöjen tuottamia tutkielmia, esitelmiä, kirjoja, tiivistelmiä, konferenssijulkaisuja ja artikkeleita
     
Kattavuus  

Ei anna tietoja siitä, mitkä kustantajat, julkaisijat tai julkaisut haku kattaa.

Muutamat keskeiset tiedontuottajat (esim. EBSCO) eivät ole antaneet Googlelle lupaa haravoida dataa heidän tietokannoistaan, mistä syystä esim. EBSCOn tietokantojen artikkelitietoja ei suoraan löydy Googlen kautta.

     
Vahvuudet   Avoin kaikille
Pääsy moniin kokoteksteihin
Kattava erityisesti konferenssijulkaisujen sekä ilmaisten ja open access julkaisujen suhteen
Etsii tietoja maasta ja kielestä riippumatta
Helppokäyttöinen
     
Rajoitukset   Ei ilmoita mitkä tiedonlähteet haku kattaa
Osa maksullisista tiedontuottajista (EBSCO, Proquest) ei ole antanut lupaa aineistojensa haravointiin eikä niitä siksi löydy Scholarin kautta
Virheet julkaisutiedoissa (esim. tekijänimet, julkaisuvuodet) ja viittauksissa
Tuplasitaatiot, viittaustietojen laadussa välillä puutteita
     
Ominaisuudet  

Yleisimmät hakuominaisuudet
Viittaavien artikkelien haku
Google Scholar metrics lehtien arvointiin

     
Bibliometriset tunnusluvut   Viittausten kokonaismäärä, ei muita valmiita indikaattoreita. Ilmaisella Publish or Perish -ohjelmalla voi laskea Scholarin tietoihin perustuvia tunnuslukuja
     
Refworks   Suora siirto Refworksiin (Refworks-linkit näkyvät tuloslistalla kun valitset Asetukset - Lähdeluettelon hallintaohjelma - näytä linkit viittausten viemiseksi - Refworks
     
Tutkijaprofiili   Google Scholar Citation
     
Muuta huomioitavaa   Oman korkeakoulun hankkimat kokotekstiartikkelit ja lehdet avautuvat Google Scholarin kautta yliopiston verkossa, mutta etäkäytössä maksullisiin artikkeleihin pääsee vain Finnan tai Google Scholarin kirjastolinkkien kautta (Asetukset -> Kirjastolinkit -> Etsi oma korkeakoulusi -> Valitse -> Tallenna)asetukset -> kirjastolinkit -> etsi oma korkeakoulusi

 

Tärkeimmät julkaisujen arvioinnin työkalut

Klikkaa korkeakoulusi logoa avataksesi linkin!

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande