Skip to Main Content
LibGuides

Tieteellisten julkaisujen arviointi

Opas esittelee keskeiset tutkimuksen arvioinnin työkalut, kertoo mistä impact factorit ja h-indeksit löytyvät sekä listaa tutkijaprofiilit- ja verkostot.

Tieteellisten julkaisujen arvointi

Kuva suurennuslasista
Photo: Todd Chandler
 

Tutkimustoiminnan ja tuotettujen julkaisujen arviointi on osa tämän päivän yliopistomaailmaa: tutkimustoiminnan ja julkaisujen arviointia tehdään yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa muun muassa yliopistojen hallinnon, yksittäisten tutkijoiden ja ulkoisten arvioijien toimesta.
 

Mitä arvioidaan?

Maita, yliopistoja, tutkimusryhmiä, tieteenaloja, tutkijoiden välisiä yhteyksiä, lehtiä , viittauskäytäntöjä

Miten arvioidaan?

Kvalitatiivisin menetelmin (JUFO, asiantuntija-arvioinnit) ja kvantitatiivisin menetelmin (Viittausmäärät, erilaiset indikaattorit kuten impact factor ja h-indeksi, ranking-listat, lähdeluettelot

Miksi tärkeä aihe?

Tutkimustoiminnan laatu ja julkaisujen määrä ovat osa yliopistojen rahoitusmallia, myös yksittäinen tutkija voi tarvita erilaisia bibliometrisia tunnuslukuja hakiessaan rahoitusta tai toimea.

Bibliometriikka

Tieteellisiä julkaisuja, kirjoittajia ja viittauksia määrällisin menetelmin tutkivaa tieteenalaa kutsutaan bibliometriikaksi.

Bibliometriikka keskittyy julkaisujen määrään ja arvioi julkaisujen tieteellistä vaikuttavuutta niiden saamien viittausten perusteella.​

Tärkeimmät julkaisujen arvioinnin työkalut

Klikkaa korkeakoulusi logoa avataksesi linkin!

Vastuullinen metriikka

Tutkimuksen arviointi muovaa ja ohjaa tutkimusta, joten tieteellisen yhteisön täytyy huomioida arvioinneissa käytettyjen periaatteiden ja menetelmien tarkoituksenmukaisuus ja vastuullisuus. Eri indikaattoreilla ja metriikoilla on aikansa ja paikkansa, mutta ne usein myös mittaavat vain yhtä asiaa eikä niitä pidä käyttää yksinään kun arvioidaan laatua. 

Vastuullisen metriikan suosituksia ja julistuksia:

Lisää luettavaa ja lähteitä

Ota yhteyttä

E-aineistojen käyttö

Korkeakoulusi hankkimat e-aineistot ovat käytettävissä korkeakoulun verkossa ja etäkäytön kautta.

Etäkäyttö: Opiskelijat ja henkilökunta voivat etäkäyttää aineistoja kirjautumalla oman korkeakoulunsa tunnuksilla.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande