Skip to Main Content
LibGuides

Tieteellisten julkaisujen arviointi

Opas esittelee keskeiset tutkimuksen arvioinnin työkalut, kertoo mistä impact factorit ja h-indeksit löytyvät sekä listaa tutkijaprofiilit- ja verkostot.

Mistä tietokannoista löydän h-indeksin?

Klikkaa korkeakoulusi logoa avataksesi linkin!

Arvioinnin menetelmät

Yliopistotasolla arvioinnin välineitä ovat

Julkaisufoorumi, tutkimuksen arvioinnit (RAE), erilaiset kansainväliset rankinglistat (esim. Shanghain lista)

 

Tutkimusryhmien ja tutkijoiden arvioinnin välineitä ovat

Julkaisuaktiivisuus, viittaukset, verkostot, julkaisukanavien laatu.
Indikaattoreita: h-indeksi, g-indeksi

H-indeksi

H-indeksin eli Hirsch-indeksin on kehittänyt professori Jorge E. Hirsch vuonna 2005. Indeksi mittaa tutkijan julkaisutehokkuutta ja tuotettujen julkaisujen merkittävyyttä. Mitä suurempi h-indeksi on, sitä enemmän tutkijalla on viittauksia saaneita julkaisuja.
 

H-indeksi on positiivinen kokonaisluku, joka lasketaan seuraavasti:
Tutkijan h-indeksi on h, jos h kappaletta tutkijan julkaisuista (Np) on jokainen saanut vähintään h viittausta ja loput julkaisut (Np-h) ovat saaneet vähemmän kuin h viittausta


Huomioitavaa h-indeksistä:

  • H-indeksin etu on vakaus, sillä indeksiarvoon ei vaikuta suuresti muutama erittäin paljon viittauksia saanut julkaisu. Vähän tai ei lainkaan viittauksia saaneet julkaisut eivät vaikuta indeksin arvoon lainkaan
  • H-indeksin arvot vaihtelevat eri aloilla, mistä syystä eri alojen tutkijoiden h-indeksit eivät yleensä ole keskenään vertailukelpoisia
  • H-indeksi on yleensä korkeampi pitkän uran tehneillä tutkijoilla kuin nuorilla aloittelevilla tutkijoilla
  • H-indeksiä voidaan käyttää myös lehtien arviointiin

Lue lisää h-indeksistä Oulun yliopiston oppaasta.

Tärkeää tietoa affiliaatiosta ja virheellisten julkaisutietojen korjaamisesta

Kansainvälisissä viittaustietokannoissa on korkeakoulun nimestä eri versioita, minkä seurauksena on mahdollista, että korkeakoulun julkaisuja jää huomioimatta tai niitä jopa tulkitaan toisen tutkimusorganisaation julkaisuiksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että julkaisemasi artikkelin perustiedoissa lukee aina korkeakoulusi virallinen nimi oikein! Tieteenalayksikön, tutkimuskeskuksen, tutkimusohjelman tms. nimi ei riitä osoittamaan, että kyseessä on juuri sinun korkeakoulusi julkaisu.


Jos huomaat, että julkaisusi tiedoissa on viittaustietokannoissa virheitä, puutteita tai kaikki julkaisusi eivät ole rekisteröityneet profiilisi alle oikein esim. Scopuksessa, kannattaa niitä pyytää aina korjattavaksi. Sekä WOSissa että Scopuksessa julkaisutietojen korjaukset yms. voi ilmoittaa erillisellä lomakkeella: 

Hakujen tekeminen - Kompastuskiviä tietokannoissa

Kun teet hakuja tekijän tai organisaation nimellä ja rajaat tuloksia tietokannoissa, kannattaa olla tarkkana. Näin varmistat, että kaikki relevantit artikkelit löytyvät. Ainakin seuraaviin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota:

Web of Science

Scopus

Publish or Perish

Etunimen alkukirjain

Epämääräiset tieteenalat

Affiliaatiotiedot

Mahdollisesti väärin
yhdistyneet tekijätiedot

Etunimi vai etunimen alkukirjain?

Tuloksia liian paljon

Manuaalista työtä paljon

Virheet julkaisu- ja tekijätiedoissa


Lisäksi hankaluuksia voivat aiheuttaa:

  • Aasialaiset nimet, ääkköselliset nimet, moniosaiset nimet
  • Sukunimeään vaihtaneet tutkijat
  • Erikoismerkit nimissä (diakriitit, heittomerkit)

Altmetriikka, mitä se on?

Bibliometriikan suuntaus, jossa mitataan yksittäisten artikkelien näkyvyyttä sosiaalisessa verkossa: twitterissä, facebookissa, blogeissa, tutkijaverkostoissa.

Artikkelin näkyvyyttä voi seurata mm. näissä palveluissa:


Joissain tietokannoissa, esim. Scopuksessa, voi seurata yksittäisten artikkelien saamaa näkyvyyttä altmetriikka-toimintojen avulla. Tällöin artikkelin yhteydestä löytyy altmetriikka-tunnus ja altmetriikka-tunnuslukuja, kuten mainintoja sosiaalisessa mediassa tai lukijoita Mendeleyssa.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande