Skip to Main Content
LibGuides

Utvärdering av vetenskapliga publikationer

Guiden presenterar centrala verktyg för utvärdering av forskning, bl.a. impaktfaktor, h-index samt forskarprofiler och -nätverk

Citeringsrapport

En citeringsrapport är i sin enklaste form en rapport som fås direkt från Web of Science. I den ser man antalet citeringar som en forskares artiklar har fått samt ett h-index som beräknats baserat på den informationen

Tips

I en databas kan det kan vara svårt att hitta och känna igen alla publikationer av en viss forskare, speciellt om forskaren har ett mycket vanligt namn.

 I Web of Science lönar det sig att göra flera sökningar med olika begränsningar (vetenskapsområde, land, organisation) och sökmetoder (search, author finder). Ett bra hjälpmedel är marked list som kan användas för att samla valda artiklar vartefter man hittar dem.

 Sökningarna kan sparas under ens egen Web of Knowledge-profil eller på den egna datorn (Search history -> save history). Den egentliga citeringsrapporten kan sparas som en excel-fil.

Citeringsrapporternas jämförbarhet

Om man vill att en viss enhets citeringsrapporter och h-index ska vara sinsemellan jämförbara är det bra att på förhand bestämma vilka begränsningar som ska användas vid sökningarna:

  • Ska sökningen utföras i alla Web of Sciences citeringsdatabaser? Hur är det med Scopus och Google Scholar/Publish or Perish?
  • Ska alla publiceringsår beaktas eller t.ex. bara de 5 senaste åren?
  • Ska alla pulikationstyper beaktas, eller t.ex. bara artiklar, review-artiklar och konferenspapper (proceeding papers)?
  • Ska självciteringar beaktas?

Instruktioner - Citeringsrapport och h-index i Web of Science

Klicka på din högskolas Web of Science-länk här till vänster eller leta upp databasen via din egen högskolas Finna-portal ->Välj resurs. 

1. Skriv upphovsmannens efternamn och förnamnets första bokstav i databasens author-fält (t.ex. Petri Helo -> helo p*).

2. Välj önskade begränsningar (t.ex. alla årtal eller bara åren 2005-2012).

Skärmdump av punkter 1 & 2

3. Begränsa sökresultaten vid behov. Om man t.ex. enbart vill ha med referentgranskade artiklar och konferenspublikationer (inte t.ex. ledartexter) kan man välja det vid avsnittet document types. Om man istället vill begränsa resultaten enligt organisation kan man välja begränsningen organizations-enhanced och därifrån t.ex. Vaasan yliopisto (univ Vaasa).

4. Om det trots begränsningarna finns sådana artiklar bland sökresultaten som inte är skrivna av rätt författare, kan man välja önskade artiklar en och en från resultatlistan och flytta dem till avsnittet marked list.  Obs! Om det finns flera sidor med artiklar måste man välja och flytta artiklar till marked list från en sida i gången.

5. När du vill skapa en citeringsrapport utifrån resultatlistans artiklar, klicka på länken create citation report som finns i högra kanten. Databasen beräknar automatiskt bl.a. h-index baserat på de artiklar som du har valt. Obs! Om du valde artiklarna en och en och flyttade dem till avsnittet marked list, öppna listan genom att klicka på ikonen i övre kanten och välj därefter create citation report.

Skärmdump av punkter 3, 4 & 5

 

6. En citeringsrapport berättar bl.a. om antalet citeringar som en utvald forskares artiklar har fått, samt forskarens h-index.

Skärmdump av punkt 6

Web of Science-länkar

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande