Skip to Main Content
LibGuides

Tieteellisten julkaisujen arviointi

Opas esittelee keskeiset tutkimuksen arvioinnin työkalut, kertoo mistä impact factorit ja h-indeksit löytyvät sekä listaa tutkijaprofiilit- ja verkostot.

Viittausraportti

Viittausraportti/sitaatioraportti on yksinkertaisimmillaan Web of Sciencesta suoraan saatava raportti, jossa näkyvät tutkijan artikkelien saamat viittaukset sekä niiden perusteella laskettu h-indeksi

Vinkkejä

Tietokannasta voi olla hankalaa löytää ja tunnistaa tietyn tutkijan KAIKKI julkaisut, varsinkin jos tutkijalla on hyvin yleinen nimi.

Hakuja kannattaa tehdä WOSissa useita ja kokeilla eri rajauksia (tutkimusala, maa, organisaatio) ja hakutapoja (search, author finder). Hyvä apuväline on marked list, jonne valitut artikkelit voi siirtää sitä mukaa kun niitä eri hauilla löytyy.
 Haut voi tallentaa omaan Web of Knowledge-profiiliin tai omalle koneelle (Search history -> save history) Varsinaisen viittausraportin voi tallentaa excel-tiedostona.

Viittausraporttien vertailukelpoisuus

Jos esim. yhtä yksikköä koskevien viittausraporttien ja h-indeksien halutaan olevan vertailukelpoisia, on hyvä sopia etukäteen tietojen hakemisessa käytettävät rajaukset:

  • Tehdäänkö haku kaikkiin Web of Sciencen viittaustietokantoihin? Entä Scopus ja Google Scholar/PoP?
  • Otetaanko huomioon kaikki julkaisuvuodet vai vain esimerkiksi viimeiset 5 vuotta?
  • Otetaanko huomioon kaikki julkaisutyypit vai vain esim. artikkelit, review artikkelit ja konferenssipaperit (proceeding papers)?
  • Huomioidaanko itseviittaukset?

Ohjeet - Viittausraportti ja h-indeksi Web of Sciencessa

Etsi Web of Science -tietokanta korkeakoulusi Finna-portaalin aineistovalinnasta.

1. Kirjoita tekijän sukunimi ja etunimen alkukirjain tietokannan author-kenttään (esim. Petri Helo -> helo p*)
2. Valitse halutut rajaukset (esim. kaikki vuodet tai vain vuosina 2005-2012 julkaistut artikkelit)

Kuvakaappaus WOSista: visualisiointi kohdista 1 & 2


3. Tee tulosjoukkoon tarvittaessa rajauksia. Esim. jos raporttiin halutaan mukaan vain vertaisarvioidut artikkelit ja konferenssijulkaisut (ei esim. pääkirjoituksia), voi ne valita document type-kohdasta. Jos taas tuloksia halutaan rajata affiliaation eli organisaation mukaan, voidaan valita rajaus organizations-enchanced ja sieltä esim. Vaasan yliopisto (univ Vaasa).

4. Jos vielä rajausten jälkeenkin tuloslistalla on sellaisia artikkeleita, jotka eivät ole halutun tekijän kirjoittamia, voit valita halutut artikkelit yksitellen tuloslistalta ja siirtää ne kohtaan marked list. Huom. jos artikkeleita on useammalla eri sivulla, täytyy halutut artikkelit käydä valitsemassa yksitellen ja siirtämässä marked listille sivu kerrallaan.

5. Kun haluat luoda viittausraportin tuloslistan artikkeleista, klikkaa sivun oikeassa reunassa sijaitsevaa ”create citation report”-linkkiä. Tietokanta laskee automaattisesti mm. h-indeksin valitsemiesi artikkelien perusteella. Huom. jos valitsit artikkelit yksitellen ja siirsit ne kohtaan marked list, avaa lista klikkaamalla kuvaketta sivun yläreunassa ja sen jälkeen valitse ”create citation report”

Kuvakaappaus WOSista: visualisiointi kohdista 3, 4 & 5


6., 7. & 8. Viittausraportti kertoo mm. valitun tutkijan artikkelien saamien viittausten määrät ja tutkijan h-indeksin. Tuloslistalta voi vielä suodattaa pois artikkeleita julkaisuvuoden perusteella. Jos haluat raportin exceliin, klikkaa alalaidassa olevaa "save to excel file"-linkkiä ja kirjoita artikkelien numerot.

Kuvakaappaus WOSista: visualisiointi kohdista 6, 8 & 8

Web of Science-linkki

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande