Skip to main content
LibGuides

Samlingar: Specialsamlingar

Allmänt

Vid Tritonia i Vasa finns flera specialsamlingar som biblioteket främst fått genom donationer. De värdefulla historiska specialsamlingarna förvaras i slutna magasin och böcker beställs fram på förhand med denna blankett. Böckerna ges ej som hemlån utan kan studeras i biblioteket. 

 

Följande specialsamlingar är tillgängliga på öppna hyllor vid Tritonia i Vasa och kan lånas hem eller läsas i biblioteket:

Hereditas Culturalis Wasaensis

Ta kontakt!

Vänligen kontakta oss om du är intresserad av specialsamlingarna!