Skip to Main Content
LibGuides

E-böcker

Ge förslag!

Man kan föreslå e-böcker för inköp på samma sätt som tryckta böcker. Kryssa bara för punkten "önskas som e-bok" när du gör ett inköpsförslag med blankett, så kollar bibliotekspersonalen om boken är tillgänglig i elektronisk form.

Observera att en e-bok inte alltid är tillgänglig för organisationer i elektroniskt format, fastän den kan köpas av privatpersoner.

Varifrån skaffar biblioteket e-böcker?

Biblioteket köper enskilda e-böcker via ett flertal olika plattformar beroende på hurdana licenser respektive högskola har. Tjänster som används är bl.a.:
Ellibs logoEbook central logoEbsco ebooks logo

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande