Skip to main content
LibGuides

Samlingar: Skolbokssamlingen

Skolbokssamlingen

Vid Tritonia finns en omfattande samling av finlandssvenska skolböcker. Skolböckerna delas in i den finlandssvenska skolbokssamlingen (skolböcker tryckta fr.o.m 1960) och den historiska skolbokssamlingen. Merparten av de historiska skolböckerna är ännu okatalogiserade. Kontakta spec(a)tritonia.fi om du har frågor om samlingarna!  

Den finlandssvenska skolbokssamlingen (1960-)

Den finlandssvenska skolbokssamlingen består av läromedel främst för finlandssvensk grundläggande utbildning och gymnasium från 1960-talet till nutid. Samlingen riktas i första hand till den svenska lärarutbildningen vid Åbo Akademi, men böckerna kan lånas av alla. Samlingen baseras på fortlöpande donationer från Schildts & Söderströms förlag och förlagsaktiebolaget Otava. Den består av teoriböcker, övningsböcker, lärarhandledningsböcker samt annat tillhörande material. Av varje titel finns 1-2 exemplar. Även Schildts förlags Ab:s läromedelsarkiv, böcker från Svenskfinlands läromedelscenter (av Skolstyrelsen godkända läromedel jämte utlåtanden), lättlästa läroböcker (LL) donerade av förlaget Lärum samt övrig anskaffning ingår. Katalogiseringen av samlingen har genomförts med projektmedel från Svenska kulturfonden.

Hitta i Finna:

 • Sök på signum SB. För att hitta ett visst skolämne kan man begränsa sökningen genom att vid Avancerad sökning skriva t.ex. SB MODERSMÅL eller SB FINSKA och välja fältet Signum. LL-böcker hittas med sökordet LL-böcker.
 • Man kan även söka med ämnesord som hittas i ALLÄRS. Tre typer av ämnesord har använts:
  • Skolämne: matematik, biologi, musik o.s.v.
  • Skolstadier: grundskolans lågstadium, grundskolans högstadium, gymnasiet.
  • Typ av lärobok: läseböcker (skolböcker), övningsböcker, läroböcker, lärarhandledningar.
   • Exempel:
    Om man vill hitta övningsböcker i finska som har använts i grundskolans lågstadium gör man en sökning i Finna med sökorden ”övningsböcker”, ”finska” och ”grundskolans lågstadium” och väljer sökmetoden ämne.
 • Till många av de äldre böckerna (ca 1960-1990-tal) hör utlåtanden från Skolstyrelsen. Om det finns ett utlåtande om en bok står det ”Utlåtande + datum” i anmärkningsfältet i sökresultaten. Utlåtandena förvaras i arkiv och beställs fram genom att kontakta ped@tritonia.fi.

Placering och lånetid: Första våningen vid Tritonia Universitetsstranden i ED-samlingen. Hyllklassen är SB och böckerna är uppställda enligt skolämne. Lånetiden är 28 dagar.

Den historiska skolbokssamlingen (-1960)

Den historiska skolbokssamlingen består av äldre läroböcker (från mitten av 1800-talet fram till år 1960) från bibliotek vid Finlands svenska folkskolor, Ekenäs seminarium och lärarseminariet i Nykarleby samt donationer av privatpersoner. Katalogisering av samlingen pågår men merparten av böckerna är ännu okatalogiserade. En del äldre skolböcker ingår också i Tritonias andra specialsamlingar (Vasa lyceums bibliotek, Tyttökoulu och Vaasan lyseos bibliotek). I många av de äldre böckerna (speciellt från 1800-talet) finns den tidigare ägarens namnteckning samt årtal. Denna information fås fram genom att klicka på Katalogiseringsuppgifter i sökresultaten i Finna. 

Hitta i Finna:

 

Placering och lånetid: Sluten samling på första våningen (K114) vid Tritonia Universitetsstranden, böckerna är antingen hemlån eller läsesalslån. Kontakta loans(a)tritonia.fi om du vill låna från samlingen.