Skip to main content
LibGuides

Tritonia - tietokantatyön opas - guide för databasarbete: Erikoiskokoelmat - Specialsamlingar

Opas Tritonian kuvailu- ja tietokantatyön helpottamiseksi /// En guide för att underlätta beskrivnings- och databasarbete i Tritonia

Luettelointiohjeet - Katalogiseringsinstruktioner

LOCATION SIGNUM ITEM TYPE PLACERING
QJARVBOOK

JÄRV[UDK]
JÄRV[UDK]FOL
KAFKA

BOOK28 1. krs Järv-kokoelma
QJARVRARE RARJÄRV
RARJÄRV KAFKA
REF0 1. krs Järv-kokoelma: Harvinaiskirjat - SULJETTU KOKOELMA - OTA YHTEYTTÄ HENKILÖKUNTAAN
QJARVREF REFJÄRV
REFKAFKA
REF0 1. krs Järv-kokoelma. Käsikirjat. EI LAINATA-LÅNAS EJ

Niteen non-public note: lahja xxxxJärvHarry

 

Luettelointiohjeet ja hyllylista intrassa - Katalogiseringsplan och hyllklasser i intran:

M:\Kokoelmien kehittäminen\Erikoiskokoelmat - Specialsamlingar\Harry Järv

  • hyllklasslista_Järv_111116.xslx
  • Katalogiseringsplan_Järvsamlingen_081116.docx

 

BIB
561 1_
Exempel:
‡a Edellinen omistaja: Åke Svensson 1871 ‡5 TRITO
‡a Edellinen omistaja: O.E. Hällfors(Ran), Joh. Henr. Schröder (Lyseo) ‡5 TRITO

Tidigare ägares namn som står skrivna i boken antecknas i fältet 561 i Melinda (dock så att delfält 5 anger att uppgifterna gäller Tritonias exmplar). Ifall ett dylikt fält redan finns i Melinda-posten kan ett nytt fält göras för Tritonia. Ifall man är säker på vem den tidigare ägaren är skall namnet lagras med den namnform som används i Asteri. Ifall man är osäker skrivs namnet så som det står i boken. I fältet antecknas endast uppgifter om tidigare ägare, inte klotter eller annat dylikt som kan finnas skrivet i böckerna.

LOCATION SIGNUM ITEM TYPE PLACERING
QKOULUK LYSEO [UDK]
LYSEO Rar
TYTTÖKOULU [LUOKKA]
TYTTÖKOULU Rar
REF0 1. krs Koulukirjastot - SULJETTU KOKOELMA - OTA YHTEYTTÄ HENKILÖKUNTAAN

Luettelointiohjeet ja hyllylista intrassa - Katalogiseringsplan och hyllklasser i intran:

LYSEO

M:\Kokoelmien kehittäminen\Erikoiskokoelmat - Specialsamlingar\Vaasan lyseo

  • Vaasan_lyseon_kirjasto_hyllyllista_290716.docx
  • Katalogiseringsplan_VaasanLyseo_301015EH.docx

 

TYTTÖKOULU

​M:\Kokoelmien kehittäminen\Erikoiskokoelmat - Specialsamlingar\Tyttökoulu

  • Tyttökoulu_luettelointitilasto_ja_HYLLYLISTA.xlsx
  • Tyttökoulu_raportti_Tritonialle_120915VP.docx
BIB
561 1_
Exempel:
‡a Edellinen omistaja: Åke Svensson 1871 ‡5 TRITO
‡a Edellinen omistaja: O.E. Hällfors(Ran), Joh. Henr. Schröder (Lyseo) ‡5 TRITO

Tidigare ägares namn som står skrivna i boken antecknas i fältet 561 i Melinda (dock så att delfält 5 anger att uppgifterna gäller Tritonias exmplar). Ifall ett dylikt fält redan finns i Melinda-posten kan ett nytt fält göras för Tritonia. Ifall man är säker på vem den tidigare ägaren är skall namnet lagras med den namnform som används i Asteri. Ifall man är osäker skrivs namnet så som det står i boken. I fältet antecknas endast uppgifter om tidigare ägare, inte klotter eller annat dylikt som kan finnas skrivet i böckerna.
LOCATION SIGNUM 852h ITEM TYPE PLACERING
QLYCEI ÅA Lyc.
ÅA Lyc. Ran

REF0

1. krs-vån Vasa svenska lyceums bibliotek - kirjasto

 

 

Information om tidigare katalogiseringsprojekt i intran:

M:\Kokoelmien kehittäminen\Erikoiskokoelmat - Specialsamlingar\Vasa svenska lyceum

LOCATION SIGNUM ITEM TYPE PLACERING
QLEISTEN LEISTEN BOOK28 1. krs-vån Leistén - K114
QPALOMAKI PALOMÄKI BOOK28 4. krs-vån SO Mauri Palomäen kokoelma
QPETTERBOOK P[KAB]
 
book28 1. krs-vån Varasto-Magasin K114 Petterssons saml. 
QPETTERREF

P[KAB]
PFoliant
PTidskrift

refbook0 1. krs-vån Varasto-Magasin K114 Petterssons saml. LÅNAS EJ
LOCATION SIGNUM ITEM TYPE PLACERING
QMINLANG ML[UDK]
 
BOOK28 1. krs-vån Vähemmistökielikokoelma-Minoritetsspråksamlingen

 

Luettelointiohjeet ja hyllylista intrassa - Katalogiseringsplan och hyllklasser i intran:

M:\Kokoelmien kehittäminen\Erikoiskokoelmat - Specialsamlingar\MINLANG

  • MINLANG_hyllklasser_220216.xslx
  • Katalogiseringsplan_MINLANG_080216.docx

Den historiska skolbokssamlingen (-1960)

BIB
561 1_
Exempel:
‡a Edellinen omistaja: Åke Svensson 1871 ‡5 TRITO
‡a Edellinen omistaja: O.E. Hällfors(Ran), Joh. Henr. Schröder (Lyseo) ‡5 TRITO

Tidigare ägares namn som står skrivna i boken antecknas i fältet 561 i Melinda (dock så att delfält 5 anger att uppgifterna gäller Tritonias exmplar). Ifall ett dylikt fält redan finns i Melinda-posten kan ett nytt fält göras för Tritonia. Ifall man är säker på vem den tidigare ägaren är skall namnet lagras med den namnform som används i Asteri. Ifall man är osäker skrivs namnet så som det står i boken. I fältet antecknas endast uppgifter om tidigare ägare, inte klotter eller annat dylikt som kan finnas skrivet i böckerna.
LOCATION SIGNUM ITEM TYPE PLACERING
QSKOLBREF SBH [ÄMNE]
SBH [ÄMNE] REF
REF0 1:a vån. Den finlandssvenska skolbokssamlingen -1959 (K114) - UTLÅNAS EJ, KONTAKTA PERSONALEN

Luettelointiohjeet ja hyllylista intrassa - Katalogiseringsplan och hyllklasser i intran:

M:\Kokoelmien kehittäminen\Erikoiskokoelmat - Specialsamlingar\Skolbok\SBH_Historiska_skolbokssamlingen

  • SBH_katalogiseringsplan_hyllista_2016.docx

 

Den finlandssvenska skolbokssamlingen (1960-)

LOCATION SIGNUM ITEM TYPE PLACERING
QSKOLB SB [ÄMNE] BOOK28 1:a vån. Pedagogik ED: Den finlandssvenska skolbokssamlingen 1960-

Luettelointiohjeet intrassa - Katalogiseringsinstruktioner i intran:

M:\Kokoelmien kehittäminen\Erikoiskokoelmat - Specialsamlingar\Skolbok

Location för böcker som placeras i magasinet K114 av utrymmesskäl, bl.a bibliografier, statistik och SO-referensböcker.

LOCATION SIGNUM ITEM TYPE PLACERING
TVARASTO VARASTO K114 REF0 1. krs-vån Varasto-Magasin K114, EI LAINATA - LÅNAS EJ

Lån/Lainat Lyc./Lyseo

Riktlinjer för lån ur de slutna specialsamlingarna:
Suljettujen erikoiskokoelmien lainausperiaatteet:

Ohjeet päivystäjille-libguiden.