Skip to main content
LibGuides

Tritonia - tietokantatyön opas - guide för databasarbete: E-kuvailun opas

Opas Tritonian kuvailu- ja tietokantatyön helpottamiseksi /// En guide för att underlätta beskrivnings- och databasarbete i Tritonia

E-kuvailun opas

E-kuvailuun liitttyvät periaatteet ja käytännöt on kootu e-kuvailun oppaaseen.

Principer och praxis för beskrivning av e-material finns samlat i e-kuvailun opas.