Skip to main content
LibGuides

Tritonia - tietokantatyön opas - guide för databasarbete: Sisällönkuvailu - Innehållsbeskrivning

Opas Tritonian kuvailu- ja tietokantatyön helpottamiseksi /// En guide för att underlätta beskrivnings- och databasarbete i Tritonia

Luokituskentät

072 $2 kkaa (ei lisätä syksystä 2013 lähtien)
080 UDK (ei lisätä 1.1.2016 lähtien, förutom på Hankens avhandlingar)
084 $2 ykl

Asiasanoituskentät

567 käytetty tutkimusmenetelmä
600 henkilö
610 yhteisönnimi
611 tapahtuma
630 teos
648 aikaa ilmaiseva termi asiasana
650 kontrolloidun asiasanaston asiasana
651 maantieteellinen nimi asiasanana
653 kontrolloimaton hakutermi
655 aineiston lajityyppi/muoto hakuterminä
 

RDA

RDA 23.3 Ydinelementit

Teoksen ja sen aiheen välille merkitään vähintään yksi aihetta osoittava suhde, joka on sovellettavissa ja helposti varmistettavissa.

Tritonian sisällönkuvailun periaatteet 6.3.2014, päiv. 25.11.2014, tekn. päiv. 11.6.2018, 19.8.2019

1. Yleisohjeet

 • Kaikki luetteloitava aineisto sisällönkuvaillaan. Jos kirja on niin tärkeä, että se otetaan kokoelmiin, se sisällönkuvaillaan.
 • Sisällönkuvailussa noudatetaan Sisällönkuvailun asiantuntijaryhmän sisällönkuvailuopasta suomalaisia kirjastoja varten.
 • Poimintaluetteloinnissa (BookWhere) säilytetään:
  • MARC 21-sisällönkuvailuohjeen sallimat asiasanat ja luokitukset
  • tiivistelmät
  • sisällysluettelot
 • Sisällönkuvailussa lisätään YSA, Allärs (tarvittaessa YKL, LCSH, MeSH)

2. Asiasanoitus

 • indeksoinnissa käytetään 2-4 asiasanaa/kieli (max 10 kpl / tietue)
  poikkeus: kopioidussa tietueessa ei ylärajaa
 • asiasanoja ei ketjuteta
  poikkeus: auktorisoituja ketjuja saa käyttää (LCSH, MeSH, sao)
 • kaikki aineisto indeksoidaan suomen ja ruotsin kielellä
 • englanninkielisiin aineistoihin merkitään lisäksi englanninkieliset asiasanat (LCSH tai MeSH).
 • ensisijaisesti käytetään seuraavia sanastoja:
  • yso/fin
  • yso/swe
   • (SAO-asiasanoja jätetään tieteuisiin vain jos vastaava YSO-asiasana ei löydy)
  • englanninkielinen aineisto: LCSH (huom! opinnäytteet!)
  • erikoisalojen sanastot Helecon, Hoidokki, MeSH
 • ei vuoronperään suomenkielisiä ja ruotsinkielisä asiasanoja

3. Luokitus

 • 1.1.2016 lähtien ei tehdä varsinaista UDK-luokitusta. Yliopistonrannan hyllyluokitus perustuu edelleen UDK:hon. Undantag: Hankens avhandlingar ges en UDK-klass.
 • poikkeus: terveysalan (HE-kokoelman) sekä Pietarsaaren osalta käytetään YKL-luokitusta

4. Eri aineistolajit

 • Elektroniset aineistot: yksittäin luetteloidut e-kirjat asiasanoitetaan kuten painetut
 • Aikakauslehdet ja kausijulkaisut
  • 1-3 YSO-asiasanaa kenttään 650
  • genre merkitään kenttään 655 (SLM)

Asiasanoitus Alephissa - Indexering i Aleph

Käytä Asteria kun lisäät asiasanoja Alephissa (Ctrl+F3), jotta termi on oikein ja osakenttä 0 (id) tulee mukaan! Toisaiseksi tallennetaan sekä yso/fin että yso/swe (sekä slm/fin ja slm/swe).

Använd Asteri då du lägger till ämnesord i Aleph (Ctrl+F3! så att termen blir rätt delfält 0 med id kommer med! Tillsvidare lagrar vi både yso/fin och yso/swe (samt slm/fin och slm/swe).

Principer för innehållsbeskrivning i Tritonia

Sisällönkuvailuohjeet - Anvisningar för innehållsbeskrivning