Skip to main content
LibGuides

Tritonia - tietokantatyön opas - guide för databasarbete: Tritonia käytännöt - praxis

Opas Tritonian kuvailu- ja tietokantatyön helpottamiseksi /// En guide för att underlätta beskrivnings- och databasarbete i Tritonia

Tutkijalaina - Forskarlån (2016-)

Tutkijalainat käsitellään samalla tavalla kuin yleiskokelman muutkin kirjat. Ainoa ero on että laina-aika muutetaan manuaalisesti 8 viikkoksi kun kirja lainataan ensimmäisen kerran.

Forskarlån behandlas på samma sätt som övriga till allmänna samlingen hörande böcker. Den enda skillnaden är att lånetiden manuellt ändras till 8 veckor då boken lånas ut för första gången.

Projektilainat - Projektlån

Kaikkiin projektilainoihin (HUOM! ei tutkijalainat) laitetaan

 • c - Shelving location: TPROJECTS
 • o - Full call number korkeakoulukohtaisesti
  • VY:
   • PROJEKTILAINA
  • ÅA:
   • PROJEKTLÅN
  • HANKEN:
   • FORSKARLÅN
 • o-kenttään ei laiteta pääsanaa!
 • y - Koha item type: PROJECT365

Laitetetaan selkätarra jossa lukee PROJEKTILAINA (tai vastaavasti PROJEKTLÅN tai FORSKARLÅN)

Kun kirja palautuu, muutetan kokoelma, sijainti ja nidetyyppi.

Korkeakoulukohtaiset käytäntöt - Högskolespecifik praxis

8 - Collection code: V - Vaasan yliopisto

Oppiaine

Signum

VY:n kurssikirjatiedot kentässä 598 1.1.2016 alkaen

Kenttä koostuu seuraavista:
kurssikirjat-sana + kandi- tai maisteriohjelman lyhenne + mikä lukuvuosi + kurssikoodi

* suluissa olevat tekstit ovat ohjeita eikä niitä kirjoiteta kenttään

Kauppatieteellinen tiedekunta (BU)

    kurssikirjat vykaupp 1516 liikXXXX (kauppatieteen opiskelijoille kaikille pakolliset opinnot)*
Johtaminen JOHTAM. kurssikirjat vyjohtam 1516 johtXXXX (myös master’s program in strategic business development:in kurssit)*
Laskentatoimi- ja rahoitus LASKENTAT. kurssikirjat vylaskentat 1516 laskXXXX (myös master’s program in finance:n kurssit)*
Markkinointi MARKK. kurssikirjat vymarkk 1516 markXXXX tai intbXXXX (master’s program in international business:in kurssit)*
Talousoikeus TALOUSOIK. kurssikirjat vytalousoik 1516 toikXXXX
Taloustiede TALOUSTIEDE kurssikirjat vykansantal 1516 kansXXXX
     
Teknillistieteellinen tiedekunta (TE)
Matemaattiset tieteet    
- Matematiikka MENETELMÄT kurssikirjat vymatem 1516 MATHxxxx
- Talousmatematiikka MENETELMÄT kurssikirjat vytalousmatem 1516 ORMSxxxx
- Tilastotiede MENETELMÄT kurssikirjat vytilastotiede 1516 STATxxxx
Sähkö- ja energiatekniikka    
- Automaatiotekniika AUTOMAATIOTEKN. kurssikirjat vyautomaatiotekn 1516 AUTOxxxx
- Energiatekniikka ENERGIATEKN. kurssikirjat vyenergiatekn 1516 ENERxxxx
----- Fysiikka FYSIIKKA kurssikirjat vyfysiikka 1516 FYSIxxxx
- Sähötekniikka SÄHKÖTEKN. kurssikirjat vysähkötekn 1516 SATExxxx
Tieto- ja tietoliikennetekniikka    
- Tietoliikennetekniikka TIETOLIIK. kurssikirjat vytietoliik 1516 TLTExxxx
- Tietotekniikka TIETOTEK. kurssikirjat vytietotek 1516 TITExxxx
Tuotantotalous    
- Materiaalitekniikka MATERIAALITEKN.  
- Tuotantotalous TUOTANTOTAL. kurssikirjat vytuotantotal 1516 TUTAxxxx

 

Filosofinen tiedekunta / Kielet ja viestintä, Kielipalvelut (HU)

 

kurssikirjat vyenglanti 1516 vineXXXX
kurssikirjat vyenglanti 1516 CCSXXXX
kurssikirjat vyenglanti 1516 keyXXXX
kurssikirjat vyruotsi 1516 kotiXXXX
kurssikirjat vyruotsi 1516 keyXXXX
kurssikirjat vyruotsiäidinkielenä 1516 kotiXXXX
kurssikirjat vyruotsiäidinkielenä 1516 keyXXXX
kurssikirjat vyruotsikielikylpy 1516 kikyXXXX (suuntautumisvaihtoehto monikielisyys)*
kurssikirjat vyruotsikielikylpy 1516 maissXXXXX
kurssikirjat vysuomi 1516 kotiXXXX (suomi toisena kotimaisena kielenä)*
kurssikirjat vysuomi 1516 keyXXXX (suomi toisena kotimaisena kielenä)*
kurssikirjat vynykysuomi 1516 vineXXXX
kurssikirjat vysaksa 1516 germXXXX
kurssikirjat vysaksa 1516 ccsXXXX
kurssikirjat vysaksa 1516 keyXXXX
kurssikirjat vyviestintä 1516 vineXXXX
kurssikirjat vytekninenviestintä 1516 teviXXXX
kurssikirjat vytekninenviestintäsovkielit 1516 teviXXXX
     (soveltava kielitiede, terminologian suuntautumisvaihtoehto)*
kurssikirjat vyviestintäorgviest 1516 vimaXXXX (organisaatioiden viestintä)*
kurssikirjat vyviestintädigmedia 1516 vimaXXXX (digitaalinen media)*
kurssikirjat vykielipalvelut 1516 ksuoXXXX
kurssikirjat vykielipalvelut 1516 kruoXXXX
kurssikirjat vykielipalvelut 1516 kengXXXX
kurssikirjat vykielipalvelut 1516 kespXXXX
kurssikirjat vykielipalvelut 1516 kitaXXXX
kurssikirjat vykielipalvelut 1516 kkiiXXXX
kurssikirjat vykielipalvelut 1516 kranXXXX
kurssikirjat vykielipalvelut 1516 ksakXXXX
kurssikirjat vykielipalvelut 1516 kvenXXXX
kurssikirjat vykielipalvelut 1516 kjanXXXX
kurssikirjat vykielipalvelut 1516 klatXXXX
kurssikirjat vyIMCo 1516 IMCoXXXX

Filosofinen tiedekunta / Hallintotieteet (SO)

 

kurssikirjat vyaluet 1516 alueXXXX
kurssikirjat vyfilosofia 1516 filoXXXX
kurssikirjat vyjulkisjoht 1516 hallXXXX
kurssikirjat vyjulkisoik 1516 joikXXXX
kurssikirjat vysosjaterv 1516 soteXXXX

 

Helsingin yliopiston oikeustieteellinen koulutus Vaasassa

kurssikirjat vyhyoikeust 1920


Laitoskappaleet:
kokoelma: VINST
signum: HY OIKEUST.

Kaikkiin: collection code ZHY - Helsingin yliopisto

Merkintöjä hankintamääristä jne. ei enää laiteta bib-tietueisiin (12/2019).

Pääsykoekirjat
esim. vypääsykoe2016aluet, vypääsykoe2016oikeust

8 - Collection code: X - VAMK

KURSSIKIRJAKENTTÄ 598

kurssikirjat vamkLM 1819
kurssikirjat vamkST 1819
kurssikirjat vamkTL 1819

(aiemmin kursskirjat vamk 1516)

OSASTOKAPPALEIDEN SIJAINNIT (kokolema XINST)

VAMKLM
VAMKST
VAMKTL
(muutettu 5.6.2020)

8 - Collection code: Y - Novia

Signum för avdelningsexemplar och kursbokskoder
 

Enhet Signum för avdelningsexemplar kursbokskod (598)
Vasa. Teknik och företagsekonomi
(YINST)
Byggnads- och samhällsteknik kursbok noviabs 1516
El- och automationsteknik kursbok noviaea
FoU Wolffskavägen  
Företagsekonomi kursbok noviafe
Maskin- och produktionsteknik kursbok noviamp
Produktionsekonomi kursbok noviape
Teknologibaserat ledarskap kursbok noviatl
Vasa. Social- och hälsovård samt skönhetsbranschen
(YINST)
Barnmorskearbete kursbok noviabm
Bioanalytik kursbok noviaba
FoU Seriegatan  
Hälsovård kursbok noviahv
Nursing kursbok novianu
Radiografi kursbok noviara
Skönhetsbranschen kursbok noviask
Social- och hälsovård kursbok noviash
Sociala området kursbok noviaso
Vårdarbete kursbok noviavå
Jakobstad
(YINSTKU)
Bildkonst  
Formgivning  
JMI  
Mediakultur  
Musik  
Scenkonst kursbok noviasc

Böcker betalda ur Tritonias budget:

 • 8 - collection code: W - ÅA Vasa

Endast för böcker köpta med branderska medel

 • 8 - collection code: WBR - ÅA Branders
 • stämpling: Brandersk stämpel + statistikstämpel

 

Signum för inst.ex.

Location: OHinst0
Item type: inst0

KURSBOKSFÄLT 598
Barnpedagogik kursbok åabarnped 1718
Biologi kursbok åamiljöped 1516
CLL åafc, åaöpu
Dramapedagogik åadramaped
Energiteknik åaenergiteknik
Finska åalifi
Li Främmande språk ålalifrspr
Li Fysik/Kemi åalifyke
Li Geografi åamiljöped
Li Gymnastik och hälsofostran åalifys.f.
Li Historia åalihi
Li Huslig ekonomi åalihuekon
Li Modersmål åalimo
Li Musik åalimusik
Li ped åaliped
Li Religion åalirel
Matematik åalimat
Mediacity  
Mediepedagogik åamediepad
Miljöpedagogik åamiljöped
Nybörjarpedagogik åanybped
Pedagogik åaped
Regionalvetenskap åaregvet
Slöjdpedagogik åaslöjdped
Socialpolitik åasocpol
Specialpedagogik åaspecped
Språkbad åaspråkbad
Språktjänst åaspråktjänst
Statskunskap åastatsvet
Teckning åateckn
Ungdomsvetenskap åaungvet
Utvecklingspsykologi åautvpsyk
Vårdvetenskap åavårdvet
Yrk åayrk

Inträdeslitteratur, ex.: åainträde2016statsvet

E-luettelointi

Lisäpainokset - Nytryck

Tieto lisäpainoksesta laitetaan Melindaan kenttään 500 ja sen lisäksi Triaan kenttään 595.

Uppgift om nytryck sätts i 500-fältet i Melinda och därtill i 595-fältet i Tria.

Lahjoitukset - Donationer

Tieto laitetaan niteeseen kenttän x - Non-public note:
lahja xxxxSukunimiEtunimi

Deponoinnit - Deponeringar

yksittäisten kirjojen deponointi esim. kurssikirjakokoelmaan, esimerkki:
deponering av enskilda böcker till exv. kursbokssamlingen, exempel:

item x Non-public note
Deponerad bok Soc&Kom

Muut merkinnät:

HY:n oikeustieteellisen koulutuksen kirjat:
merkkinnät siirretty 12/2019 bib 598 > nide CCODE ZHY

Chydenius
bib 598 esim.: xxxxChydeniusinstituutti 0506 (copy 2-6) 5 kpl