Skip to main content
LibGuides

Tritonia - tietokantatyön opas - guide för databasarbete: Lehdet - Tidskrifter

Opas Tritonian kuvailu- ja tietokantatyön helpottamiseksi /// En guide för att underlätta beskrivnings- och databasarbete i Tritonia

Lehtien saapumisvalvonta - Ankomstregistering av tidskrifter

Lehtien saapumisvalvonta tehdään 2017- Catalogingissa (varastotietueen kentässä 866). Tiedot kirjoitetaan lehden kielellä.
Ankomstregistrering av tidskrifter sköts 2017- i Cataloging (fält 866 i beståndsposten). Uppgifterna skrivs på tidskriftens språk.

vsk. årg. vol. Jahrg. année
vuosi år year Jahr an
nro nr no.
issue?
Nr.
Heft?
No
puuttuu: saknas: missing: fehlt: manquants:(?)

Esimerkkejä / Exempel:

årg. 52, nr 1-12 (2017)
år 2017, nr 1-12
vol. 76, Jan-Mar (2017)
vol. 48-50 (Jan-Mar 2017) (Nurse education today, specialfall: varje nytt nummer är en ny vol)

Säilytysaikamerkinnät

BIB-tietue

598 _ _ ‡a Core journal vymarkk
  • Merkintätapa noudattaa samaa tapaa kuin kurssikirjamerkinnät samassa 598-kentässä. Merkintä tulee ainoastaan kyselyn 2014 tärkeiksi lehdiksi (=core journalit) mainittuihin lehtiin.
  • Lista organisaatioiden merkinnöistä intrassa (Kokoelmien kehittäminen > Lehdet)

Hldg-tietue

Jokaiseen lehteen merkitään jokin yllä mainituista jaotteluista (core – journal 4).

 

852 8_ ‡z Säilytetään pysyvästi. (core journal)
852 8_ ‡z Säilytetään 10 vuotta. (journal 2)
852 8_ ‡z Säilytetään kuluva ja kaksi edellistä vuotta. (journal 3)
852 8_ ‡z Säilytetään kaksi viikkoa. (journal 4)
994 _ _ ‡a Journal 1. Core journal. vy markkinointi 2014EVAL, 2007EVAL.
(HUOM! Koko yksikkönimi, ei lyhenne)
994 _ _ ‡a Journal 2. Merkitään myös organisaatio + yksikkö (jos se tiedetään) 2014EVAL.
994 _ _ ‡a Journal 3. Merkitään myös organisaatio + yksikkö (jos se tiedetään) 2014EVAL.
994 _ _ ‡a Journal 4. Merkitään myös organisaatio + yksikkö (jos se tiedetään) 2014EVAL.

Ohjeet laadittu 24.2.2015 Libref / AA / KR