Skip to main content
LibGuides

Tritonia - tietokantatyön opas - guide för databasarbete: Bookwhere

Opas Tritonian kuvailu- ja tietokantatyön helpottamiseksi /// En guide för att underlätta beskrivnings- och databasarbete i Tritonia

Merkistökoodaus

Latin1 - Libris
MARC8 - Library of Congress (ALA)
UTF8 - Library of Congress (UTF8)

Tarkista että merkit näkyvät oikein Alephissa!
Kontrollera att tecknen ser korrekta ut i Aleph!

Bookwhere ja USEMARCON-asetukset

Bookwhere 7.5.2 Release Notes löytyy intrasta (Luettelointi > Bookwhere)

Tarkista nämä kentät ennen kuin tallennat Bookwherista poimittu tietue Melindaan

Tarkista ainakin nämä kentät ennen kuin tallennat Bookwherista poimittu tietue Melindaan - eli jo kirjan tilausvaiheessa! Voi olla että toinen kirjasto haluaa käyttää ja/tai muokata tietuetta ennen kuin kirja on saapunut Tritoniaan ja luetteloitu. Bookwhere auttaa Melindan tietueen tekemisessä mutta vastuu Melindaan tallennettavasta tietueesta on sinulla!

Kontrollera åtminstone dessa fält då du sparar en från Bookwhere plockad post i Melinda - alltså redan i beställningsskedet. Det kan hända att något annat bibliotek vill använda och/eller ändra en post innan boken har anlänt till Tritonia och katalogiserats. Bookwhere är en hjälp i skapande av poster till Melinda men det är du som ansvarar för posten som du lagrar i Melinda!
 

020 vain luetteloitavan manifestaation(?) ISBN (esim. painettu, silloin huomautus 530-kenttän ja elektronisen ISBN 776-kenttään)
040 luettelointikieli fin (ei mul)
100 luettelointikielellä (suomeksi) ja suomalaiset nimimuodot (esim. Tsehov, tarkista)
260 > 264
300 luettelointikielellä (suomeksi)
336-338 luettelointikielellä
530 tarvittaessa huomautus toisesta muodosta
650 ylimääräiset asiasanakentät poistetaan (esim. Libriksestä tulee useasti samoja asiasanoja moneen kertaan)
700 luettelointikielellä (suomeksi) ja suomalaiset nimimuodot (esim. Tsehov, tarkista)
776 toisen muodon ISBN

 

HUOM! OBS!

Kuvailijan täytyy aina tarkistaa tietue ja korjata se sääntöjen mukaiseksi. BookWhere-konversio on vain apuväline, joka ei poista kuvailijan vastuuta tarkistaa tietue. Kaikkea mahdollista ei voi konversiolla korjata.

Katalogisatören måste alltid granska posten och korrigera den i enlighet med reglerna. BookWhere-konverteringen är bara ett hjälpmedel som inte fråntar katalogisören hens ansvar att granska posten. Med konverteringen kan inte allt korrigeras.

KUMEA 27.10.2016

 

Vinkki!

Tee Bookwherissa suosikkiryhmä mihin kokoat eniten käytetyt tietokannat kuten Libris, British Library ja Library of Congress!

Skapa en favoritgrupp i Bookwhere med de databaser som du använder mest, såsom Libris, British Library och Library of Congress!