Skip to Main Content
LibGuides

Kokoelmat: Vaasan lyseon ja Vaasan tyttökoulun koulukirjastot

Vaasan lyseon koulukirjasto

Vaasan ensimmäinen suomenkielinen oppikoulu, Vaasan suomenkielinen yksityislyseo, vuoteen 1973 Vaasan lyseo, perustettiin vuonna 1880. Kirjaston toiminta saatiin alkuun paikallisten lahjoitusten turvin. Lahjoittajia olivat mm. kauppiaat A. Hartman ja Oskar Hartman, oikeusneuvosmies J. Kr. Svanljung sekä hovioikeudenneuvos Oskar Rewell. Kirjastossa on luonnollisesti oppikirjoja, erityisesti filologian, historian ja luonnontieteiden alalta mutta myös yleisteoksia ja lähdekirjallisuutta opettajien tarpeita varten. Suurimpia aihekokonaisuuksia ovat uskonto ja Suomen historia. Suomen sisällissotaan liittyvää kirjallisuutta on melkein 200 nimekettä. Vuonna 1963 kirjastossa oli 9.520 kirjaa, joista 1.911 kuului oppikirjakokoelmaan. Noin 2.500 niistä oli painettu ennen vuotta 1900. Nykyinen kirjasto käsittää noin 4.200 nidettä (120 hyllymetriä), 116 aikakauslehteä ja sarjajulkaisua, karttoja, kuvateoksia ja erillisen kokoelman väitöskirjoja. Valtaosa kirjoista ovat suomenkielisiä. Pieni osa on ruotsin- ja saksankielisiä. Yksittäisiä kirjoja on myös latinan, kreikan, englannin, ranskan ja venäjän kielillä, lähinnä kaunokirjallisuutta. Kirjasto, josta vuosien kuluessa oli tullut historiallinen kokoelma, siirrettiin koulun remontin alta Pohjanmaan museon varastoon 1990-luvulla ja sieltä 2004 Tritoniaan. Vaasan kaupunki luovutti  Vaasan lyseon historiallisen kirjakokoelman Tritonialle lahjakirjalla vuonna 2005.  Vaasan lyseon entiset oppilaat -yhdistys myönsi rahoitusta kirjakokoelman luettelointiin v. 2015-2017.

Kirjat on järjestetty aiheenmukaisiin luokkiin aakkosjärjestyksessä. Luokitus noudattaa pääpiirteissään yleisten kirjastojen luokitusjärjestelmää.


Sijainti ja laina-aika: Suljettu kokoelma. Aineisto on luetteloitu Finnaan, klikkaamalla LYSEO saat listan kokoelmaan kuuluvista kirjoista. Aineistoa Tritonian suljetuista kokoelmista pitää etukäteen tilata tällä lomakkeella: 


Vaasan tyttökoulun koulukirjasto

Vaasan tyttökoulun kirjasto kattaa Vaasan suomalaisen tyttökoulun  (1891 – 1951) ja  Vaasan tyttölyseon (1951 – 1971) säilyneet kirjakokoelmat, yhteensä noin 1700 nimekettä. Näistä vajaa puolet kuuluu opettajien kirjastoon ja hiukan yli puolet oppilaiden kirjastoon. Opettajien kirjastossa tiedon alueet ovat laajasti edustettuina. Tärkeitä aloja ovat luonnollisesti kouluhallinto ja kasvatus sekä koulun oppiaineet. Eniten kirjoja on historian ja yhteiskuntatieteiden aloilta, mutta myös luonnontieteiden ja humanisten alojen kirjallisuutta on runsaasti. Mukana on lisäksi esimerkiksi 1910-luvun alun väitöskirjoja mm. lääketieteen ja oikeustieteen aloilta. Historiallisesti kiinnostavaa aineistoa ovat mm. 1900-luvun ensimmäisten vuosikymmenien naistenlehdet,  joilla tuettiin naisten aktiivista osallistumista yhteiskunnallisiin toimintoihin. Opettajille hankittua kaunokirjallisuutta on noin 50 teosta.  
Oppilaiden kirjastossa yli puolet aineistosta on kaunokirjallisuutta. Tämä kokoelma tarjoaa kiinnostavan kuvan eri vuosikymmenien tyttökirjoista, erityisesti 1940-1960-luvuilta. Oppikirjoissa vahvimpana alana on suomen kieli ja suomalainen kirjallisuus. Pieni osa oppikirjoista on tarkoitettu nimenomaan tyttökouluille. Vaasan suomalaisen tyttökoulun historiallinen kirjasto, erityisesti opettajien kirjasto ja osia oppilaskirjastosta siirrettiin Vaasan suomenkieliseltä lukiokoulutukselta lahjakirjalla Tritoniaan vuonna 2010. Pohjanmaan liitto on tukenut kokoelman luettelointityötä.


Sijainti ja laina-aika: Suljettu kokoelma. Aineisto on luetteloitu Finnaan, klikkaamalla  TYTTÖKOULU saat listan kokoelmaan kuuluvista kirjoista. Aineistoa Tritonian suljetuista kokoelmista pitää etukäteen tilata tällä lomakkeella: 


Vaasan lyseo ja Vaasan tyttökoulu

Vaasan suomalainen poikalyseo aloitti toimintansa 1880 Etelä-Pohjanmaan ensimmäisenä suomenkielisenä oppikouluna osoitteessa Kirkkopuistikko 27. Koulussa oli aluksi vain yksi opettaja, maisteri Eliel Levón. Vuonna 1898 nykyinen koulurakennus Vaasanpuistikko 8:ssa valmistui. Arkkitehtina oli J. Ahrenberg. Koulun nimi on muuttunut vuosien aikana ja koulu on yhdistetty toisiin kouluihin. Se on tänään osa Vaasan lyseon lukiota. 

Lähde: Vaasan lyseon lukio


Vaasaan perustettiin 1891 ensimmäinen suomenkielinen tyttökoulu. Alkuvuosina koululla oli vain 2 opettajaa ja 9 oppilasta. Jo 1900-1901 sillä oli 11 opettajaa ja 176 oppilasta. Koulu sai oman koulutalon 1909 (Kirkkopuistikko 27). Arkkitehtinä toimi A.W Stenfors. Vuonna 1951 koulun nimi muuttui Vaasan tyttölyseoksi. Koulu toimi tällä nimellä vuoteen 1971, jonka jälkeen nimi muuttui Vaasan yhteislyseoksi.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande