Skip to Main Content
LibGuides

Open access

Vad är nyttan med open access?

Det är enklare för en större publik att hitta open access-publikationer än artiklar som publicerats i prenumerationsbaserade tidskrifter. I tidigare undersökningar har man konstaterat att artiklar som är fritt tillgängliga läses och hänvisas till mer (mm. Swan, A. 2010 The Open Access Citation Advantage).


Även forskningsinstitut och -finansiärer rekommenderar, eller till och med förutsätter, att forskningsresultaten ska göras fritt tillgängliga. På så sätt ökar forskningens transparensmöjligheten till upprepning och därmed även forskningens tillförlitlighet. Till exempel Finlands Akademi förutsätter att forskning som de finansierar i mån av möjlighet ska parallellpubliceras i fritt tillgängliga publikationsarkiv eller databaser. Likaså ska forskning finansierad av EU:s Horizon2020 göras fritt tillgänglig.

 

Forskningsresultat som görs fritt tillgängliga hjälper till att demokratisera vetenskapen, förbättrar den vetenskapliga kommunikationen samt jämnar ut skillnaderna mellan olika länders forskningsinstitutioner. På webbplatsen Avoin tiede ja tutkimus listas följande fördelar med open access-publicering: 

  • Möjligheterna att upprepa forskningen förbättras
  • Återanvändning av forskningsresultat blir möjligt
  • Forskningsresultaten kan snabbt spridas till andra forskare, beslutsfattare och affärslivet
  • Forskaren ökar sin forsknings synlighet (hänvisningar, meriter)
  • Forskningens effektivitet växer med bättre tillgång till information och öppnare verksamhetsformer 
  • Forskningsresultatens kvalitet blir bättre
  • Nya forskningsidéer föds

Läs mer i Forskarens handbok för öppen forskning

Blufförlag

Vissa förlag kan ha tvivelaktiga publiceringsmotiv. Dessa s.k. blufförlag (vanity publisher, predatory publisher) utnyttjar forskare genom att samla in publiceringsavgifter utan att referentgranska publikationerna. Blufförlagen skickar ut mängder av lockande skräpposterbjudanden för att få forskare att göra allt jobb åt dem medan de enbart är intresserade av pengar.

 

Det är viktigt att noggrant bekanta sig med den open access-tidskrift som man tänker publicera sin artikel i. Forskarsamfundet diskuterar flitigt med förlagen på nätet och det lönar sig att kolla vad som tidigare skrivits om tidskriften eller förlaget.

 

Se också:

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande