Skip to Main Content
LibGuides

Open access

Ordlista

Open access (OA) -  vetenskapliga forskningsresultat görs fritt tillgängliga i digital form

APC (Article Processing Charge) - open access-tidskrifternas publiceringsavgift som betalas av författaren

Creative Commons (CC)-licens - ger vid sidan av upphovsrätten möjligheter att utöka användarvillkoren för det egna verket så att det passar olika behov

Digital Object Indentifier (DOI) - ett permanent identifieringsnummer för elektroniska dokument

Embargo - ett förlags restriktion om hur snabbt efter publicering en artikel får offentliggöras i ett öppet arkiv

Gold open access -  den vetenskapliga artikeln publiceras i en open access-tidskrift som uppbär publiceringsavgift av författaren

Gratis open access - publikationen tillgängliggörs kostnadsfritt

Green open access - en version av den vetenskapliga artikeln parallellpubliceras i högskolans eget fritt tillgängliga publikationsarkiv

Hybrid open access - artikelförfattaren har möjlighet att betala för att göra enskilda artiklar i prenumerationsbaserade tidskrifter fritt tillgängliga

Libre open access - utöver den fria tillgången ges utökade användarrättigheter med hjälp av Creative Commons-licenser

Sherpa/Romeo - databas som innehåller uppgifter om olika förlags och forskningsfinansiärers policy beträffande parallellpublicering

Post-print - den referentgranskade versionen av artikeln, med eventuella ändringar införda

Pre-print - den version av artikeln som ännu inte referentgranskats

Parallellarkivering/parallellpublicering - publikationen görs fritt tillgänglig i digital form t.ex. i högskolans eget publikationsarkiv

Olika former av open access

Vad är open access (OA)?

Open access innebär att forskningsresultat görs fritt tillgängliga i digital form, vilket främjar spridningen av forskningsresultaten både inom forskarsamfundet och till allmänheten i stort. Läsaren kan utan kostnad läsa, använda, kopiera, skriva ut och länka OA-publikationer.

OA-publikationerna kan delas in i Gratis OA och Libre OA, vilket avgör hur publikationen får användas. Gratis OA innebär att publikationen får läsas och skrivas ut utan kostnad medan Libre OA tillåter bredare användningsmöjligheter med hjälp av Creative Commons-licenser. 

 

Gold Open Access 

Gold open access innebär att den vetenskapliga artikeln publiceras i en tidskrift som inte uppbär prenumerationsavgifter av läsaren. Istället är det författaren som betalar en publiceringsavgift (article processing charge, APC) för att täcka tidskriftens administrativa kostnader. 

 

Green Open Access

Green open access innebär att en version av artikeln parallellpubliceras i universitetets eller högskolans eget fritt tillgängliga publikationsarkiv. Parallellpublicering är inte samma sak som att publicera i en open access-tidskrift, men parallellpublicering har den fördelen att artikelns synlighet och dess möjlighet till påverkan ökar. Vid parallellpublicering är det vanligtvis AAM (author´s accepted manuscript), final draft eller post-print-versionen av artikeln som sparas i den egna organisationens publikationsarkiv. Före artikeln parallellpubliceras måste man känna till vilka rättigheter till open access-publicering som förlaget ger, t.ex. eventuella embargo-tider (oftast 6-12 månader).


Gold eller Green open access Picture: Foster Open Science (PASTEUR4OA)

Hybrid Open Access 

Förutom prenumerationsavgifter bär ansedda tidskrifter nuförtiden även upp open access eller APC (article processing charge) -publikationsavgifter, om forskaren vill publicera sin artikel öppet (sk. Hybrid open access, hybridpublicering). Universiteten och forskningsfinansiärerna rekommenderar inte hybridpublicering. T.ex. konstaterar Finlands Akademi i sina riktlinjer att, “hybridpublicering bara är en temporär lösning under övergången mot helt öppen publicering. FinElib-konsortiet som representerar det finländska forskarsamfundet, strävar genom förhandlingar till att de prenumerationsavgifter för tidskrifter som forskningsorganisationer betalar i fortsättningen ska omfatta open access-publiceringsavgifter för organisationernas forskare. När du köper din artikel öppen, utnyttja de OA-fördelar som FinElib har förhandlat fram:

Videoklipp om open access

Hitta open access-publikationer
Verktyg för utvärdering av publikationer

Klicka på din högskolas logo för att öppna länken!

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande