Skip to Main Content
LibGuides

Open access

Var ska man publicera forskningsdata?

Med forskningsdata avses resurser som forskaren producerar eller använder under forskningsprocessens gång. Den behövs för att validera forskningen och det är meriterande för forskningen om den är publicerad. Öppen publicering av forskningsdata är ett delområde inom öppen vetenskap. Datan kan lagras i finländska eller internationella publikationsarkiv. Datans offentlighetsgrad kan regleras med hjälp av olika licenser (t.ex. Creative Commons, CC).

Allt fler forskningsfinansiärer kräver eller rekommenderar att både forskningsresultat och forskningsdata ska vara öppna. Att göra forskningsdata fritt tillgänglig ökar forskningens transparens, möjlighet till upprepning och därmed också pålitlighet. Till exempel Finlands Akademi uppmanar att forskningsdata ska göras tillgänglig i nationella eller internationella publikationsarkiv. Exempel på publikationsarkiv som uppfyller Finlands Akademis rekommendationer är bl.a Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD), FIN-CLARIN (Språkbanken i Finland), tjänsterna i UKM:s Avoin tiede ja tutkimus-initiativ, CERN:s Zenodo-arkiv och European Data Infrastructure (EUDAT).

I Sherpa/Juliet kan man se vilka forskningsfinansiärer som kräver att forskningsdata görs fritt tillgänglig. ATT-initiativets Tuuli-projekt har som mål att utveckla ett gemensamt verktyg för finländska forskningsorganisationers planering av forskningsdatahantering.

Läs mer i Forskarens handbok för öppen forskning:

 

Data

Kuva: Janneke staaks (CC BY-NC 2.0)

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande