Skip to Main Content
LibGuides

Open access

Val av publiceringskanal för en vetenskaplig artikel

Som forskare är det viktigt att välja den mest lämpliga publiceringskanalen för sin artikel. Om publiceringskanalen är okänd sedan tidigare bör man vara extra uppmärksam så man inte råkar ut för oseriösa tidskrifter och förlag sk. rovtidskrifter/förlag.

Tillförlitligheten hos open access-tidskrifter kan enkelt evalueras. Nedan checklista för att säkerställa att du väljer pålitliga vetenskapliga tidskrifter för din artikel.

  • hur anges förlagets kontaktuppgifter på hemsidan?
  • har publiceringskanalen en ISSN-nummer?
  • finns det information om tidskriften i olika tidskriftskataloger, t.ex. DOAJ, Publikationsforum?
  • finns det möjlighet till parallellpublicering/har förlaget något embargo?
  • har andra forskare inom ditt ämnesområde publicerat i samma tidskrift?
  • vilken kvalitet är det på tidigare artiklar i tidskriften?
  • hur går det till när tidskriften referentgranskas?
  • vilka består tidskriftens redaktion av?
  • är tidskriften indexerad i centrala databaser inom sitt eget område (t.ex. Web of Science och Scopus)?

Principen Think - Check -Submit är bra att följa. Videon nedan förklarar tankebanorna som är bra att följa.

Parallellpublicering

Parallellpublicering är en form av fri tillgänglighet, där en publikation som publicerats i en annan publiceringskanal också görs fritt tillgänglig i högskolans eget publikationsarkiv. De flesta högskolor och forskningsinstitut har digitala arkiv. Nationalbiblioteket upprätthåller Theseus (yrkeshögskolornas publikationer) och Doria (finländska universitets publikationer).

Också forskningsinstitut och -finansiärer rekommenderar eller förutsätter att forskningsresultaten görs fritt tillgängliga så att forskningens transparens, möjlighet till upprepning och därmed pålitlighet ökar. Till exempel Finlands Akademi förutsätter att forskning som de finansierar i mån av möjlighet ska parallellpubliceras i fritt tillgängliga publikationsarkiv eller databaser.   

Parallellpublicering är gratis för forskaren och organisationen och det uppfyller rekommendationerna för tillgänglighet, synlighet och arkivering på samma sätt som publicering i en open access-tidskrift. I databasen ROARMAP är det möjligt att få klarhet i universitetens, högskolornas och finansiärernas OA-policy. I The Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR finns en förteckning över öppna publikationsarkiv, bl.a. arXiv.org.


Sherpa/Romeo logo

I SHERPA/RoMEO kan man kontrollera vetenskapliga tidskrifters och förlags inställning till parallellpublicering. Tjänsten upprätthålls av Nottingham University.

Förlagens och tidskrifternas ståndpunkt om parallellpublicering visas med färgkoder:

ROMEO colour - Archiving policy

green - can archive pre-print and post-print or publisher's version/PDF
blue - can archive post-print (ie final draft post-refereeing) or publisher's version/PDF
yellow - can archive pre-print (ie pre-refereeing)
white  - archiving not formally supported

Majoriteten av förlagen (78 %) tillåter någon form av parallellpublicering.

Se också FinnOA:s komihåglista om parallellpublicering (på finska).

Internationella OA-rekommendationer och -projekt

Forskarnätverk

Nätverka, dela dina publikationer, följ med den nyaste forskningen inom din bransch, upprätthåll din publikationsförteckning.

Sociala nätverk för forskare gör det möjligt att sprida och dela forskningsresultat och utbyta åsikter om forskningsrelaterade tankar med andra forskare.

Genom att dela din forskning görs den också mer synlig på altmetriska tjänster.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande