Skip to Main Content
LibGuides

Hantering av forskningsdata

Datahanteringsplan

De som söker finansiering från Finlands Akademi och flera andra forskningsfinansiärer ska till sin ansökan bifoga en obligatorisk separat datahanteringsplan för forskningsprojektet. I planen ska beskrivas hur hanteringen av data sker och hur materialet blir tillgängligt då projektet har avslutats. Planens omfattning kan vara 1-3 sidor. Följ finansiärens anvisningar. Datahanteringsplanerna lämnas till  Finlands Akademi i två olika skeden: i ansökningsskedet ges en kort beskrivning och efter ett positivt finansieringsbeslut lämnas in en egentlig datahanteringsplan inom åtta veckor från beslutsdagen.

Om forskningen inte resulterar i forskningsdata som ska bevaras, skriv en kort lägesrapport i bilagan och bifoga den. Svara i övrigt på frågorna i  tillämpliga delar.

På första sidan av datahanteringsplanen ska du uppge sökandens (projektets ansvariga ledares) namn, forskningsämne, ansökningsnummer och datum för datahanteringsplanen.

Datahanteringsplanen ska omfatta följande information:

1. Samarbetsparter (dataarkiv, datalagringstjänster eller motsvarande)

Med vilken samarbetspartner görs datahanteringen och open access-publiceringen?

2. Typ av forskningsmaterial

Vilken typ av forskningsmaterial (t.ex. kvalitativt, kvantitativt, mätningsdata) sammanställer eller använder projektet? Materialens innehåll presenteras noggrannare i forskningsplanen.

3. Teknisk dokumentation av materialet

Hur dokumenteras materialet, vilket är t.ex. filformatet och vilken metadatastandard tillämpas?

4. Etiska och juridiska frågeställningar i anslutning till lagringen av data

På vilket sätt beaktas eventuella etiska frågeställningar om lagringen av data (t.ex. känsliga uppgifter som länkas med personuppgifter, andra personers tillgång till materialet)? Hur hanteras ägar- och användarrättigheterna till materialet?

Observera att de etiska synpunkterna på insamlingen av materialet och på själva forskningen ska beskrivas i forskningsplanen.

5. Forskningsmaterialens tillgänglighet och långtidsförvaring

Hur kommer forskningsmaterialet att göras tillgängligt för vidare användning och hur görs det tillgängligt för andra?

 

Kvinnan som skriver på tavlan
Original photo: Sebastiaan ter Burg (CC BY-SA 2.0)

© Vetenskapsbiblioteket Tritonia (www.tritonia.fi)

Creative Commons License CC BY
Denna guide är publicerad under licensen Creative Commons Erkänna 2. Sverige.

Ta kontakt

   Informationsspecialist: Katja Laine, tritoniaresearch(a)uwasa.fi

Utbildnings- och forskarstöd

Wolffskavägen 34 (PB 331)
65200 Vasa (65101 Vasa)
tritoniaresearch(a)uwasa.fi

Tilläggsläsning och källor

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande