Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Hantering av forskningsdata: Allmänt

Datahanteringsplan

De som söker finansiering från Finlands Akademi och flera andra forskningsfinansiärer ska till sin ansökan bifoga en obligatorisk separat datahanteringsplan för forskningsprojektet. I planen ska beskrivas hur hanteringen av data sker och hur materialet blir tillgängligt då projektet har avslutats. Planens omfattning kan vara 1-3 sidor.

Om forskningen inte resulterar i forskningsdata som ska bevaras, skriv en kort lägesrapport i bilagan och bifoga den. Svara i övrigt på frågorna i  tillämpliga delar.

På sida ett av datahanteringsplanen ska du uppge sökandens (projektets ansvariga ledares) namn, forskningsämne, ansökningsnummer och datum för datahanteringsplanen.

Datahanteringsplanen ska omfatta följande information:

1. Samarbetsparter (dataarkiv, datalagringstjänster eller motsvarande)

Med vilken samarbetspartner görs datahanteringen och open access-publiceringen?

2. Typ av forskningsmaterial

Vilken typ av forskningsmaterial (t.ex. kvalitativt, kvantitativt, mätningsdata) sammanställer eller använder projektet? Materialens innehåll presenteras noggrannare i forskningsplanen.

3. Teknisk dokumentation av materialet

Hur dokumenteras materialet, vilket är t.ex. filformatet och vilken metadatastandard tillämpas?

4. Etiska och juridiska frågeställningar i anslutning till lagringen av data

På vilket sätt beaktas eventuella etiska frågeställningar om lagringen av data (t.ex. känsliga uppgifter som länkas med personuppgifter, andra personers tillgång till materialet)? Hur hanteras ägar- och användarrättigheterna till materialet?

Observera att de etiska synpunkterna på insamlingen av materialet och på själva forskningen ska beskrivas i forskningsplanen.

5. Forskningsmaterialens tillgänglighet och långtidsförvaring

Hur kommer forskningsmaterialet att göras tillgängligt för vidare användning och hur görs det tillgängligt för andra?

 

Kvinnan som skriver på tavlan
Original photo: Sebastiaan ter Burg (CC BY-SA 2.0)

Tilläggsläsning och källor

Ta kontakt

Kontaktuppgifter:
Utbildnings- och forskarstöd
Tritonia
PB 331 (Universitetsstranden 7)
65101 Vasa (65200 Vasa)
Subjects: forskarstöd, datahantering

Tritonia

Nyheter om e-resurser

© Vetenskapsbiblioteket Tritonia (www.tritonia.fi)

Creative Commons License CC BY
Denna guide är publicerad under licensen Creative Commons Erkänna 2. Sverige.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande