Skip to Main Content
LibGuides

Upphovsrätten i korthet

Vad är Creative Commons?

Creative Commons logo

Creative Commons är en ideell organisation som har utvecklat ett system av licenser för att en upphovsman ska kunna dela med sig av sitt verk på olika sätt. Licenserna bygger på fyra villkor:

 BY Attribution (Erkännande). Upphovsmannen måste nämnas i samband med verket.

 NC Non-Commercial (Icke kommersiell). Verket får inte användas för kommersiella syften.

 ND No Derivative Works (Inga bearbetningar). Verket får inte bearbetas.

 SA Share Alike (Dela lika). Om verket bearbetas måste det delas vidare med samma licens.

Källa: Licensvillkor av Creative Commons Sveriges webbplats (CC BY 2.5 SE)

Creative Commons-licenserna

De fyra Creative Commons-villkoren kan kombineras till dessa sex Creative Commons-licenser, tre för kommersiellt bruk och tre för icke kommersiellt bruk. Klicka på licenstexten för respektive licens för att läsa mera om licenserna.

För kommersiellt bruk För icke kommersiellt bruk

 CC BY (licenstext)

 • Upphovsmannen måste anges

  CC BY-NC (licenstext)

 • Upphovsmannen måste anges
 • Verket får inte användas i kommersiellt syfte

 CC BY-SA (licenstext)

 • Upphovsmannen måste anges 
 • Om verket bearbetas måste det spridas med samma licens

 CC BY-NC-SA (licenstext)

 • Upphovsmannen måste anges
 • Verket får inte användas i kommersiellt syfte
 • Om verket bearbetas måste det spridas med samma licens

 CC BY-ND (licenstext)

 • Upphovsmannen måste anges
 • ​Verket får inte bearbetas

 CC BY-NC-ND (licenstext)

 • Upphovsmannen måste anges
 • Verket får inte användas i kommersiellt syfte
 • Verket får inte bearbetas

lla: Om Creative Commons licenserna av Creative Commons Sveriges webbplats (CC BY 2.5 SE)

Att välja en Creative Commons licens

Bild: Petra Boije (CC BY-SA 4.0)

Creative Commons i praktiken

Så här använder du ett CC-licensierat verk:

 • Namnge upphovsmannen och verket
 • Länka tillbaka till verket
 • Länka till den CC-licens som använts
 • Behåll eventuella copyright-märkningar
 • Om du har bearbetat ett verk, ange hur (förutsatt att CC-licensen tillåter bearbetning)

Källa: För att använda CC material av Creative Commons Sveriges webbplats (CC BY 2.5 SE)

Creative Commons-sökning

Bild: CC on Orange av Yamashita Yohei (CC BY 2.0)

Med den här sökrutan kan du leta efter olika typer av CC-licensierat material.

När du har ett sökresultat - kom ihåg att alltid följa länken till ursprungskällan för att verifiera att verket faktiskt har en CC-licens!

Enter your search query:

use for commercial purposes;
modify, adapt, or build upon.


Search using:
Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande