Skip to Main Content
LibGuides

Upphovsrätten i korthet

Scanning och kopiering för privat bruk

Det är tillåtet att scanna eller kopiera några exemplar av ett offentliggjort verk (t.ex. en bok eller en tidskrift) för privat bruk liksom för studier eller hobbyer. Med privat bruk menas familjen och de närmaste vännerna. Kopian får inte användas senare för andra ändamål.

Material på nätet

Att någonting finns på nätet betyder inte att man automatiskt får använda det fritt. Om du t.ex. lägger ut en bild på din egen hemsida får ingen annan kopiera bilden och använda den utan lov. Däremot är det tillåtet att länka till fritt tillgängligt material på nätet.

Så här undviker du att bryta mot upphovsrätten när du vill använda material från nätet

1. Kontakta upphovsmannen och be om lov

  • Tips! Om du har en bild som du inte vet upphovsmannen till kan du göra en omvänd bildsökning med hjälp av Google genom att gå till https://images.google.com/ och klicka på kamerasymbolen. Där kan du antingen klistra in en webbadress till en bild eller så laddar du upp en bild från datorn. Google söker då efter hemsidor där bilden förekommer och ger även förslag på liknande bilder.

2. Sök enbart efter material som är licensierat med en Creative Commons-licens via den här sidan: http://search.creativecommons.org/

Studerandes upphovsrätt till eget material

Bild: Student av CollegeDegrees360 (CC BY-SA 2.0)

En studerande har upphovsrätt till material som han eller hon själv har gjort, som t.ex. ett lärdomsprov. Den studerande måste ge lov till att hans eller hennes text laddas upp på nätet eller i högskolans intranät.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande