Skip to Main Content
LibGuides

Upphovsrätten i korthet

OriginalbildPixabay

Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätten ger en person som utför skapande arbete ensamrätt att bestämma hur det verk hen skapat används. För att ett resultat av skapande arbete ska få skydd som verk måste det nå en viss verkshöjd, dvs. vara originellt och självständigt.

Upphovsrätten skyddar det självständiga och originella uttrycket av idéer, information, teorier eller principer i verket, men inte själva idéerna, informationen, teorierna eller principerna. Upphovsrätten uppstår automatiskt i samma stund som verket skapas. Upphovsmannen behöver inte publicera, offentliggöra eller registrera verket eller använda Copyright-märkning (©).

Frågor om upphovsrätt?

Kolla Operight 

Skicka din fråga till Operight 

Fråga: Kopiosto 

Läs mera om upphovsrätt

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande