Skip to Main Content
LibGuides

Upphovsrätten i korthet

Utskrift med Kopiostos kopieringslicens

En lärare får skriva ut högst 20 sidor från en digital källa. Utskriften får i sin tur fotokopieras i så många exemplar som behövs för undervisningen.

Fotokopiering med Kopiostos kopieringslicens

En lärare får fotokopiera högst 20 sidor men maximalt 50 % av en publikation åt en och samma studerande under en termin.

OBS! Arbets-, övnings- eller facitböcker får inte fotokopieras i undervisningssyfte.

Digital kopiering med Kopiostos kopieringslicens

En lärare får i undervisningssyfte: 

  • skanna högst 20 sidor men maximalt 20 % av en publikation åt en studerande
  • skanna en hel vetenskaplig artikel ur en vetenskaplig tidskrift
  • kopiera högst 20 sidor upphovsrättsskyddat material från det öppna internet
  • förmedla materialet via e-post eller ett slutet nätverk (t.ex. Moodle) till sina studerande

OBS! Arbets-, övnings- eller facitböcker får inte skannas i undervisningssyfte.

Läs mer:

Kopiostos rapporterings- och stämplingstjänst

Det är önskvärt att du som lärare rapporterar material som du har kopierat, skannat, skrivit ut eller fotokopierat från internet med Kopiostos rapporteringtjänst. Det gör att Kopiosto kan betala ut ersättning åt upphovsrättsinnehavarna. 

Lärares upphovsrätt till eget material

En lärare har upphovsrätt till sitt egenproducerade undervisningsmaterial om det är så pass självständigt och originellt att det uppnår verkshöjd. 

Läs mer:

Kopiostos kopieringslicens för universitet och högskolor

Kopieringslicensen omfattar både inhemskt och utländskt material.

Läs mer:

Operight

Operight ger svar på frågor om upphovsrätt som du som lärare möter i ditt arbete.

Boktip

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande