Skip to main content
LibGuides

Viitteidenhallinta: Yleistä

Viitteidenhallinta

Viitteidenhallinta otsikkokuva

Original photo: Studio Graphico EPICS (CC BY-NC-SA 2.0)

Lähdeviittaamisen tarkoitus on antaa lukijalle tieto siitä, mistä alkuperäinen ajatus löytyy ja ohjata katsomaan tarkka tieto lähdeluettelosta.

Jokainen lähde, johon tekstissä on viitattu, mainitaan myös lähdeluettelossa. Toisaalta jokaisesta lähdeluettelossa mainitusta lähteestä tulee olla viittaus tekstissä.

Pääsäännöt:

  •    Omat ja lainatut ajatukset on erotettava toisistaan.
  •    Lähdeviitteet merkitään mahdollisimman tarkasti.
  •    Merkintätapojen on oltava työssä johdonmukaisia.

Viitteidenhallintaohjelmat

Viitteidenhallintaohjelma helpottaa pitämään viitteet järjestyksessä. Vaasan yliopistolla ja Åbo Akademilla on lisenssit Refworksiin. On myös olemassa ilmaisohjelmia ja Word:iin sisäänrakennettu viitteidenhallintatoiminto. Tässä oppaassa esitellään muutamia näistä viitteidenhallintatyökaluista.

Valitaksesi sopivimman viitteidenhallintaohjelman, tulee ensin miettiä millaisia toimintoja ohjelmasta tarvitset. Haluatko työskennellä viitteiden parissa Wordissa? Haluatko tuoda viitteitä eri tietokoneista? Haluatko työskennellä offline-tilassa? Tästä taulukosta näet eri ohjelmien vertailun. Wikipediasta löytyy kattavampi vertailu erilaisten viitteidenhallintatyökalujen välillä.

© Tritonia

CC-lisenssi logo: CC BY 4.0
Tämä opas on julkaistu lisenssillä Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen.