Skip to main content
LibGuides

Upphovsrätten i korthet: Allmänt

I den här guiden behandlas upphovsrätt som berör studerande och lärare. Guiden är sammanställd av Viktoria Grahn 19.5.2016

Läs mera om upphovsrätt

OriginalbildPixabay

Vad är upphovsrätt?

Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har ensamrätt att bestämma hur verket får användas. Upphovsrätten uppstår direkt när verket är färdigt. Copyright-märkning (©) krävs inte.

För att skyddas av upphovsrätten måste verket uppnå verkshöjd, d.v.s. vara självständigt och originellt. Exempel: Två personer ska på var sitt håll inte kunna skapa två exakt likadana verk.

Frågor om upphovsrätt?

Kontakta Brita Herler​
Universitetslektor, ED, Vasa universitet
brita.herler[at]uva.fi

eller skicka din fråga direkt till Kopiosto:
http://kopiraitti.fi/sv/ota-yhteytta/