Skip to Main Content
LibGuides

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Vaasan yliopiston opinnäytteet ja väitöskirjat

Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen pro gradu -tutkielmien ja lisensiaatintutkimusten kokotekstejä on verkossa pdf-muodossa vuodesta 2002 alkaen. Opinnäytteen tekijän valinnan mukaan tekstit ovat käytettävissä joko vapaasti verkossa tai vain Tritoniassa (rajoitettu saatavuus). Pro gradu- ja lisensiaatintutkielmien viitetiedot löytyvät Finna-tietokannasta.

Vaasan yliopiston väitöskirjat löytyvät elektronisessa muodossa julkaisuarkisto Osuvasta Acta Wasaensia -julkaisusarjasta.

Painetut opinnäytteet ja väitöskirjat ovat etävarastossa, josta niitä voi tilata lainattavaksi.

Viranomaisjulkaisut

Ministeriöt

Valtioneuvoston kanslia ja yksitoista ministeriötä muodostavat Suomessa valtioneuvoston eli hallituksen. Ministeriöt ovat toimialojensa hallinnollisia ja poliittisia asiantuntijoita, ja ne valmistelevat hallituksen päätökset omien toimialojensa osalta. Ministeriöiden keskeisiin tehtäviin kuuluu myös niiden toimialoilla toimivien virastojen ja laitosten ohjaus ja valvonta.

Valtion tutkimuslaitokset 

Ministeriöiden alaiset valtion tutkimuslaitokset ovat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvittavan tiedon tärkeimpiä tuottajia. Valtion budjettitalouden piiriin kuuluu tällä hetkellä 12 tutkimuslaitosta seitsemällä hallinnonalalla. Katso tarkempi määritelmä.

Tilastot

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande