Skip to Main Content
LibGuides

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Mistä löytyy sähköisiä lehtiä ja artikkeleita?

Tritonia-Finnan logo

Lehtien haku Finnassa

Kirjaston kokoelmissa olevat painetut ja sähköiset lehdet löydät Finnasta lehden nimellä tai ISSN-numerolla hakemalla.

Finnan artikkelihaku

Finnan artikkelihaulla löydät kansainvälisiä julkaisuja, e-kirjoja ja vertaisarvioituja tutkimuksia eri tieteenaloilta ja kustantajilta.

Google Scholar

Google Scholar on Googlen tuottama hakukone, joka hakee tietoja tieteellisistä ja akateemisista verkkotiedonlähteistä. Hakutulokset sisältävät tutkielmia, esitelmiä, kirjoja, tiivistelmiä, konferenssijulkaisuja ja artikkeleita.

Kuva, johon kerätty eri tietokantojen logoja

Tietokannat

Finnan artikkelihaku ja Google Scholarin haku eivät kata kaikkia aineistoja, joten tarkat tiedonhaut kannattaa aina tehdä tietokantojen omissa käyttöliittymissä. Suorat linkit tietokantoihin löydät LibGuidesista tai Finnasta.

Vaasan yliopiston opinnäytteet ja väitöskirjat

Vaasan yliopiston sosiaali- ja terveyshallintotieteen pro gradu -tutkielmien ja lisensiaatintutkimusten kokotekstejä on verkossa PDF-muodossa vuodesta 2002 alkaen. Opinnäytteen tekijän valinnan mukaan tekstit ovat käytettävissä joko vapaasti verkossa tai vain Tritoniassa (rajoitettu saatavuus). Pro gradu- ja lisensiaatintutkielmien viitetiedot löytyvät Finna-tietokannasta.

Vaasan yliopiston väitöskirjat löytyvät elektronisessa muodossa julkaisuarkisto Osuvasta Acta Wasaensia -julkaisusarjasta.

Painetut opinnäytteet ja väitöskirjat ovat etävarastossa, josta niitä voi tilata lainattavaksi Finnassa tai lukusalikäyttöön Tritonian kotisivuilta löytyvällä lomakkeella. Ohjeet tilaamiseen.

Vaasan korkeakoulujen e-aineistot

Etkö löytänyt etsimääsi tietokantaa tai aineistoa?

Asiakkailla on mahdollisuus käyttää kolmen korkeakoulun hankkimia e-aineistoja Tritonian hakukoneilla. Aineistoa voi tallentaa muistitikulle tai tulostaa.

Vaasan yliopisto, VAMK, Novia

Opinnäytteitä

Viranomaisjulkaisut

Ministeriöt

Valtioneuvoston kanslia ja yksitoista ministeriötä muodostavat Suomessa valtioneuvoston eli hallituksen. Ministeriöt ovat toimialojensa hallinnollisia ja poliittisia asiantuntijoita, ja ne valmistelevat hallituksen päätökset omien toimialojensa osalta. Ministeriöiden keskeisiin tehtäviin kuuluu myös niiden toimialoilla toimivien virastojen ja laitosten ohjaus ja valvonta.

Valtioneuvoston yhteinen julkaisuarkisto (VALTO)

Valtion tutkimuslaitokset 

Ministeriöiden alaiset valtion tutkimuslaitokset ovat yhteiskunnallisessa päätöksenteossa tarvittavan tiedon tärkeimpiä tuottajia. Valtion budjettitalouden piiriin kuuluu tällä hetkellä 12 tutkimuslaitosta seitsemällä hallinnonalalla. Lisätietoa tutkimuslaitoksista.

Tilastot

Tiedonhaun opas

Apua tiedonhankintaan löydät Tritonian Tiedonhaun oppaasta.

Google Scholarin Kirjastolinkit

 

Ottamalla Google Scholarin kirjastolinkit käyttöön näet kätevästi mitkä artikkelit ovat saatavana Vaasan yliopiston Finnan kautta.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande