Skip to Main Content
LibGuides

Hantering av forskningsdata

DMPTuuli

Verktyget Tuuli (DMPTuuli) har utvecklats för hantering av forskningsmaterial. Det är en tjänst för forskare, som underlättar hanteringen av material, gör det lättare att göra materialet tillgängligt, och gör det lättare att svara på forskningsfinansiärernas krav. DMPTuuli är till hjälp då datahanteringsplanen ska skrivas. UKM:s projekt Tuuli svarar för DMPTuuli.

DMPTuuli innehåller nyttiga råd och tips för alla organisationer och alla typer av ansökningar. Se bl.a. 

  • Finnish DMP guidance (DMPTuulis egen anvisning) 
  • FSD (Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv) guidance
  • Academy of Finland guidance (blir synlig då Finlands Akademi har valts som finansiär)

DMPTuuli ger handledning för att skriva en datahanteringsplan i alla dess skeden.

  1. DMPTuuli visar centrala teman för datahanteringsplanen och frågor i anslutning till dem.
  2. Du kan svara på frågorna i den ordning du väljer.
  3. Bredvid varje fråga ser du anvisningar och tips för bästa praxis.

På DMPTuulis webbplats finns en användarguide med finskt tal och engelsk textning, Screencast on how to use DMPTuuli. På Finlands samhällsvetenskapliga dataarkivs webbplats (FSD) finns även en bra guide om DMPTuuli på engelska. Se:

Avoin tiede ja tutkimus (ATT)

Information om hur man gör upp en datahanteringsplan finns på Avoin tiede ja tutkimus (ATT)-projektets webbplats, som innehåller bl.a. de nationella tjänsterna för öppen vetenskap:

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD)

Finlands samhällsvetenskapliga dataarkiv (FSD) är ett nationellt serviceorgan för forskning och undervisning. FSD bevarar och distribuerar forskningsdata i digitalt format för forskning, undervisning och studieändamål.

Dataarkivets syfte är att öka öppenhet och transparens i forskningen, tillgängligheten till forskningsdata, och effektiv användning av existerande vetenskaplig information.

På dataarkivets webbplats finns uttömmande information även om datahantering:

OBS! Dataarkivet kan även erbjuda en bra lösning för arkivering, distribution och långtidsförvaring av ditt forskningsmaterial. Se

Ta kontakt

   Informationsspecialist: Katja Laine, tritoniaresearch(a)uwasa.fi

Utbildnings- och forskarstöd

Wolffskavägen 34 (PB 331)
65200 Vasa (65101 Vasa)

Forskarens handbok för öppen forskning

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande