Skip to main content
LibGuides

E-resurser i undervisningen

Varför använda permanenta länkar?

Länkar till artiklar är ofta långa och kan ändras, vilket medför att länken inte längre fungerar. Därför är det bäst att använda permanenta länkar till artiklar. De är kortare och ändras inte.

Anvisningar för att skapa permanenta länkar till specifika databaser

A   ABI Inform (och Proquests andra databaser) | ACM Digital Library
E   EBSCOs databaserEbook Central | Emerald
F   Fokus-tjänsterna (Alma Talent)
I    IEEE Xplore
J   JSTOR
R  Rakennustieto
S  SAGESFS-Online
 Terveysportti


​Fattas den databas eller tjänst du söker? Ta kontakt med isrv@tritonia.fi och be om anvisningar!

Permanent länk i Proquests databaser (ABI Inform m.fl.)

Proquest logo

Proquest permalink: scroll down to the article indexing details and copy document URL

Kom ihåg att lägga till adressen till bibliotekets proxyserver före länken! Annars kommer studenterna inte åt att öppna artikeln eller e-boken utanför högskolans nätverk. Anvisningar

Användning i enlighet med licensavtalen: I anslutning till det länkade materialet måste källhänvisningar anges (källa, titel, innehavare av upphovsrätt). Länkarna måste gå direkt till leverantörens databas (det är mao. inte tillåtet att spara en PDF-artikel och länka den till kursen).

Permanent länk i ACM Digital Library

Permalink in ACM: Right click on the DOI and select "Copy Shortcut", "Copy Link Location" or "Copy Link Address" depending on your browser.

Kom ihåg att lägga till adressen till bibliotekets proxyserver före länken! Annars kommer studenterna inte åt att öppna artikeln eller e-boken utanför högskolans nätverk. Anvisningar

Användning i enlighet med licensavtalen: I anslutning till det länkade materialet måste källhänvisningar anges (källa, titel, innehavare av upphovsrätt)

Permanent länk i EBSCOs databaser

Kom ihåg att lägga till adressen till högskolans proxyserver före länken! Annars kommer studenterna inte åt att öppna artikeln eller e-boken utanför högskolans nätverk. Anvisningar

Obs! Harvard Business Review godkänner enligt användarreglerna inte länkning till databasens material. Därför måste man anvisa studenterna att söka tidskriften via Finna eller länka tidskriftens Finna-länk till Moodle.

Permanent länk till Ebook Centrals böcker och till specifika kapitel

Ebook central logo

1. Länk till hela boken

Copy URL or click "Share book"


2. Länk till en specifik sida eller ett specifikt kapitel (öppna boken i Reader)

Click "Share" (keychain icon)

Kom ihåg att lägga till adressen till högskolans proxyserver före länken! Annars kommer studenterna inte åt att öppna artikeln eller e-boken utanför högskolans nätverk. Anvisningar

Permanent länk i Emerald


Permalink in Emerald: Copy DOI

Kom ihåg att lägga till adressen till högskolans proxyserver före länken! Annars kommer studenterna inte åt att öppna artikeln eller e-boken utanför högskolans nätverk. Anvisningar

Användning i enlighet med licensavtalen: I anslutning till det länkade materialet måste källhänvisningar anges (källa, titel, innehavare av upphovsrätt)

Permanenta länkar i Alma Talents tjänst Fokus

Alma Talent

Open the book and copy the link up to the # mark

Permanent länk i IEEE

IEEE logo

Permalink in IEEE: copy doi

Kom ihåg att lägga till adressen till högskolans proxyserver före länken! Annars kommer studenterna inte åt att öppna artikeln eller e-boken utanför högskolans nätverk. Anvisningar

Användning i enlighet med licensavtalen: I anslutning till det länkade materialet måste källhänvisningar anges (källa, titel, innehavare av upphovsrätt)

Permanent länk till artiklarna i databasen JSTOR

Jstor logo

Kom ihåg att lägga till adressen till högskolans proxyserver före länken! Annars kommer studenterna inte åt att öppna artikeln eller e-boken utanför högskolans nätverk. Anvisningar

Permanent länk till tjänsterna i Rakennustieto

Följande material ingår i Rakennustietos webbtjänster:

 • RT Net
 • Sit Net
 • Rt-rakennusselostus Net
 • LVI Net
 • Ratu Net
 • KH Net
 • KiinteistöRYL
 • RT Tarviketieto Net 

 
Det är inte möjligt att skapa direkta länkar till dokumenten (korten) i Rakennustieto. Däremot kan man spara kortet som pdf på sin egen dator och ladda upp det därifrån som kursmaterial.

Permanent länk till artiklarna i Sage

Sage permalink: Link to the abstract-> copy URL, link to the full tex-> right click mouse and copy URL

Kom ihåg att lägga till adressen till högskolans proxyserver före länken! Annars kommer studenterna inte åt att öppna artikeln eller e-boken utanför högskolans nätverk. Anvisningar

Användning i enlighet med licensavtalen: I anslutning till det länkade materialet måste källhänvisningar anges (källa, titel, innehavare av upphovsrätt)

Permanenta länkar i SFS-Online

SFS logo


Enligt licensen får man inte skapa länkar till SFS-standarder, inte heller lägga till dem på webbkurser. Undervisande personal har rätt att kopiera utdrag ur enskilda standarder och lägga till som kursmaterial. Man kan alltså kopiera en del av texten i standarden, spara den i ett worddokument och lägga till dokumentet i webbkursen, t.ex. i Moodle. Närmare anvisningar om tillåten och förbjuden användning (på finska).

Permanenta länkar i Terveysportti

duodecim logo

Duodecim rekommenderar att man använder en specifik blankett för länkning av innehållet i Terveysportti, så att man samtidigt kan testa adressen.

 1. Välj i rullgardinsmenyn först det program eller den resurs där den text du behöver finns.
 2. Skriv i nästa fält artikelns signum (tunnus), som finns i slutet av artikeltexten eller presentationstexten i Terveysportti, t.ex. shk00310. Man kan även länka till en hel bok eller databas.
 3. Du kan även länka till en specifik punkt i en artikel, t.ex. T4 (tabell 4) eller s9 (bokmärke på sidan).
 4. Länken kan också göras så att ett visst avsnitt (selauskohta) öppnas på skärmens högra kant. Skriv då in avsnittets nummer (finns i länkadressen).
 5. Med hjälp av sökord kan man direkt visa sökresultatet i en viss resurs. Skriv in sökorden i fältet.
 6. Den färdiga länken syns i fältet. Kopiera länkadressen.
 7. Lägg till länken t.ex. i Moodle. Kom ihåg att lägga till proxyadressen för din organisation före webbadressen.

Användarrättigheter för digitala resurser

Biblioteket skaffar digitala resurser både via Det nationella digitala biblioteket FinELib och direkt från leverantörerna. Användarrättigheterna för resurserna fastslås i licensavtalen. I allmänhet får man använda dem för undervisnings-, studie- och forskningssyfte. Resurserna får inte användas för kommersiellt bruk.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande