Skip to Main Content
LibGuides

E-resurser i undervisningen

Välkommen till guiden om digitala resurser i undervisningen!

undefined
Original photo: Laia Ros(CC BY-NC-SA 2.0)

Hur länkar man bäst artiklar, e-tidskrifter och e-böcker till Moodlekurser? Vilka användarrättigheter gäller för de digitala resurserna? Var finns mera information om upphovsrätt? Svar på alla dessa frågor hittar du i denna guide, som riktar sig till lärarna. Anvisningarna för hur man skapar en permanent länk kan användas av vem som helst, t.ex. när man gör upp källförteckning för sitt examensarbete.

Guidens innehåll

När du länkar licensbaserade digitala resurser till en webbkurs är det viktigt att göra länkarna så att de fungerar även på distans utanför högskolans nätverk. Dessutom är det bra att i första hand skapa permanenta länkar (permalinks), eftersom de länkar som kopierats direkt från adressraden är för långa och kan dessutom sluta fungera. Testa alltid de länkar du skapat! På följande sidor hittar du mera information:


Att skapa en proxylänk

Permanenta länkar till databaser

Att länka till en e-tidskrift från en webbkurs

Att länka och dela i Finna

 Upphovsrätt

Att använda e-resurser

Du kan använda de e-resurser som din högskola anskaffat inom högskolans nätverk och på distans.

Distansanvändning: Studerande och personal kan använda resurser på distans genom att logga in med högskolans användarnamn.

Användarrättigheter för digitala resurser

Biblioteket skaffar digitala resurser både via Det nationella digitala biblioteket FinELib och direkt från leverantörerna. Användarrättigheterna för resurserna fastslås i licensavtalen. I allmänhet får man använda dem för undervisnings-, studie- och forskningssyfte. Resurserna får inte användas för kommersiellt bruk.

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande