Skip to main content
LibGuides

Rinnakkaistallennus Vaasan yliopiston Osuva-julkaisuarkistoon: Rinnakkaistallennuksesta

Tutkimus näkyväksi rinnakkaistallennuksella

Vaasan yliopisto edistää avoimen tieteen tekemistä. Yliopiston julkaisu- ja datapolitiikka tukee tieteellisen tutkimustiedon leviämistä tiedeyhteisössä ja koko yhteiskunnassa.

Vaasan yliopisto edellyttää julkaisujen saattamista avoimiksi ja tutkimusjulkaisun rinnakkaistallentamista Osuva-julkaisuarkistoon aina, kun kustantajan julkaisuluvat sen mahdollistavat (Rehtorin päätös).

Jo artikkelin julkaisuvaiheessa kannattaa tarkistaa, salliiko kustantaja/lehti artikkelin julkaisun yliopiston omaan rinnakkaistallennusjärjestelmään ja sopia muiden kirjoittajien kanssa.

  • Usein lupa on määritelty jo lehden julkaisupolitiikassa, hyväksymässäsi julkaisusopimuksessa tai annetaan pyynnöstä
     
  • Rinnakkaistallentaa saa yleensä artikkelin viimeisen hyväksytyn käsikirjoitusversion (final draft; AAM, Author's Accepted Manuscript), jota kustantaja ei ole vielä taittanut eli jossa ei ole lehden yksilöllisiä muotoiluja (lehden logo, layout jne.)
    Pidä tämä versio tallessa!
     
  • Artikkelia saattaa koskea embargo, eli julkaisuviive

Kirjoittajan oikeudet

Miten kysyä uudelleenjulkaisulupaa?

Lehdeltä:

Dear [publisher's rights manager or similar],

I am writing to ask for permission to self-archive a copy of my article [title of the article], published in [publication name, vol, issue, pages], [DOI].
The copy will be archived in the freely available institutional repository at the University of Vaasa; Osuva Publication Archive at https://osuva.uwasa.fi/.

Best regards,

Muilta kirjoittajilta:

Dear [co-author],

the copy of our article [title of the article], published in [publication name, vol, issue, pages], [DOI].
will be self-archived in Osuva Publication Archive, the freely available institutional repository at the University of Vaasa.

Please, let me know as soon as possible, if you do not allow depositing this article. For more information, please contact openscience@uva.fi.

Best regards,

Open in order to raise visibility

Open in order to find collaborators

Open in order global participation