Skip to Main Content
LibGuides

Referenshantering

Referenshantering

Då man skriver vetenskapliga texter bör man enligt god vetenskaplig praxis ge erkännande till andra forskares arbete och resultat genom att på ett korrekt sätt hänvisa till deras publikationer. Genom att hänvisa informerar man läsaren om varifrån den ursprungliga tanken tagits och läsaren kan vid behov söka upp ursprungskällan med hjälp av informationen som hittas i källförteckningen. Alla källor som hänvisas till i texten ska finnas listade i källförteckningen, likaså ska varje källa nämnd i källförteckningen även vara hänvisad till i texten.

Huvudprinciper:

  • Man bör göra tydlig skillnad på egna och andras tankar
  • Källhänvisningarna och -förteckningen ska vara tydliga och noggrant gjorda
  • Hänvisningsstilen bör vara konsekvent

Referenshanteringsprogram

Användningen av ett referenshanteringsprogram gör det lättare att hålla ordning på och förvara referenser. Med ett referenshanteringsprogram kan man även välja bland olika hänvisningsstilar, såsom APA, Chicago, MLA, Harvard mfl. Vi rekommenderar referenshanteringsprogrammen Mendeley eller Zotero, eftersom båda fungerar bra ihop med Microsoft Word.

 

Varför använda ett referenshanteringsprogram?

  • Man sparar tid
  • Det är ett bra sätt att hålla ordning på och förvara referenser
  • Det är lätt att infoga hänvisningar och källförteckning i texter
  • Det går snabbt att ändra hänvisningsstil efter behov

 

Hur fungerar referenshanteringsprogram?

Programmet samlar den önskade publikationens referensinformation från olika källor, såsom databaser och filer, och sparar den. Man kan sedan modifiera referenserna och ordna dem i mappar, samt bifoga eller läsa redan bifogade PDF-filer. När man skriver sin text kan man lätt infoga källhänvisningar och skapa en källförteckning som uppdateras vartefter flera källor läggs till. Referenshanteringsprogram fungerar bl.a. tillsammans med Microsoft Word, Libre Office, Google Docs och LaTex.
 

Val av referenshanteringsprogram

För att välja det mest lämpliga referenshanteringsprogrammet måste man fundera över vilka funktioner man behöver. Vilket textbehandlingsprogram ska det vara kompatibelt med? Behöver man använda referenshanteringsprogrammet på flera olika enheter? Ska man kunna jobba i offline-läge? I denna tabell jämförs Mendeley, Zotero och EndNote (länk till tabellen). I Wikipedia finns en mera omfattande jämförelse av olika referenshanteringsprogram (länk till jämförelsen).

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande