Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.
LibGuides

Open access: Miksi open access?

Miksi open access kannattaa?

Open Access -julkaisut ovat paremmin suuremman yleisön löydettävissä verrattuna tilausmaksullisissa lehdissä julkaistuihin artikkeleihin. Aiemmissa tutkimuksissa on esitetty, että avoimesti saatavilla olevia artikkeleja luetaan ja niihin viitataan myös enemmän. (mm. Swan, A. 2010 The Open Access Citation Advantage).

Myös tutkimuslaitokset ja rahoittajat suosittelevat tai edellyttävät tutkimuksen avointa julkaisemista, joka lisää tutkimuksen läpinäkyvyyttä, toistettavuutta ja näin ollen myös tutkimuksen luotettavuutta. Esimerkiksi Suomen Akatemia edellyttää tutkijoita mahdollisuuksien mukaan rinnakkaistallentamaan Akatemian rahoituksella tehty tutkimus avoimeen julkaisuarkistoon tai tietokantaan. Samoin EU:n Horizon2020 -rahoitus edellyttää tutkimuksen avoimuutta.

Avoimesti saatavilla olevat tutkimustulokset mm. demokratisoivat tietoa, parantavat tieteellistä kommunikaatiota ja tasoittavat eri maiden tiedeinstituutuioiden välisiä eroja. Avoimeen tieteeseen ja tutkimukseen liittyviä hyötyjä on listattu Avoin tiede ja tutkimus -sivustolla:
 

  • Tutkimuksen toistettavuus paranee
  • Uudelleenkäyttö mahdollistuu
  • Tutkimustulokset nopeasti muille tutkijoille, päätöksentekijöille ja liike-elämälle
  • Tutkija saa paremmin näkyvyyttä tutkimukselleen (viittaukset, meriitti)
  • Tutkimuksen tehokkuus kasvaa paremman tiedonsaannin ja avoimempien toimintatapojen myötä
  • Tutkimustulosten laatu paranee
  • Uusia tutkimusideoita syntyy


Lue lisää avointiede.fi

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande