Siirry pääsisältöön
LibGuides

Open access

Sanastoa

Open access (OA) - tieteellisen tiedon avoin, vapaa saatavuus ja levitys

APC (Article Processing Charge) - open access lehtien kirjoittajamaksu

BPC (Book processing charge) - open access monografioiden kirjoittajamaksu

Creative Commons (CC) -lisenssi - toimivat tekijänoikeuden rinnalla antaen keinon muokata omien teosten käyttöehtoja omiin tarpeisiin sopiviksi.

Digital Object Indentifier (DOI) - elektronisille dokumenteille annettava pysyvä tunniste.

Embargo - Kustantajan asettama julkaisuviive

Gold open access - tieteellisen artikkelin julkaiseminen kirjoittajamaksua perivässä OA-lehdessä lehdessä

Green open access - tieteellisen julkaisun rinnakkaiskopion tallentaminen yliopiston tai korkeakoulun omaan avoimeen julkaisuarkistoon

Hybrid open access - kirjoittajan mahdollisuus ostaa artikkeli avoimeksi tilausmaksullisessa julkaisussa

Open access -etu (Open Access voucher) - Kustantajien kanssa neuvoteltuja etuja mitä tietyissä tapauksissa voi hyödyntää kirjaston kautta

Libre open access - vapaan pääsyn lisäksi käyttöoikeuksia creative commons lisenssien kautta

Sherpa/romeo - palvelu, joka sisältää useimpien kustantajien ja lehtien kannan rinnakkaisjulkaisemiseen

Post-print - arvioijien kommenttien perusteella muokattu viimeinen taittamaton versio julkaisusta

Pre-print - artikkelin versio, joka ei ole käynyt läpi vertaisarviointia

Rinnakkaistallentaminen / rinnakkaisjulkaiseminen - julkaisu saatetaan avoimeen verkkokäyttöön esimerkiksi korkeakoulun omassa julkaisuarkistossa.

Tärkeimmät julkaisujen arvioinnin työkalut

Klikkaa korkeakoulusi logoa avataksesi linkin!

Avoimen julkaisemisen muodot

Mitä on avoin julkaiseminen eli Open Access (OA)?

Open Access (OA) tarkoittaa tieteellisen tiedon avointa, vapaata saatavuutta ja levitystä.

Open Access -julkaiseminen on digitaalinen julkaisutyyli, joka mahdollistaa tieteellisen julkaisun avoimen saatavuuden niin tieteellisen yhteisön, kuin suuren yleisön keskuudessa. OA -julkaisuja voi lukea, kopioida, tulostaa, linkittää ja käyttää ilmaiseksi ja esteettömästi. 

OA-julkaisujen saatavuudesta voidaan erottaa Gratis OA ja Libre OA, jotka viittaavat julkaisun käyttöoikeuksiin l. rajataanko julkaisun avoin saatavuus julkaisun lukemiseen ja tulostamiseen (Gratis OA), vai sisältyykö julkaisun hyödyntäminen laajemmat käyttöoikeudet (Libre OA) Creative Commons -käyttölisenssillä.

 

Kultainen tie avoimeen julkaisemiseen

Kultainen tie avoimeen julkaisemiseen (golden OA) tarkoittaa tieteellisen artikkelin julkaisemista kirjoittajamaksua perivissä lehdissä. Kyseessä on OA-lehti, jonka toimintaperiaatteena on avoin saatavuus ilman tilaajamaksua. Kustannukset katetaan kirjoittajamaksuilla (article processing charge APC).

 

Vihreä tie avoimeen julkaisemiseen

Open Access.-julkaisemisen vaihtoehtoinen tapa on ns. vihreä tie avoimeen julkaisemiseen (green OA), joka tarkoittaa tieteellisen julkaisun rinnakkaiskopion tallentamista yliopiston tai korkeakoulun omassa avoimessa julkaisuarkistossa.

Rinnakkaistallentaminen/rinnakkaisjulkaiseminen ei ole sama asia kuin julkaiseminen Open Access -lehdessä, mutta rinnakkaisjulkaisemisella on myös omat etunsa artikkelin näkyvyyden ja sitä kautta vaikuttavuuden lisäämisessä.

Rinnakkaisjulkaisu on yleensä AAM (author´s accepted manuscript), final draft tai post print -versio, joka tallentaan organisaation julkaisuarkistoon avoimesti saataville. Ennen artikkelin rinnakkaisjulkaisemista tulee olla tietoinen kustantajan mahdollisesti asettamista embargo-ajoista (yleensä 6-36 kk) ja muista avoimeen julkaisemiseen liittyvistä luvista.


Avoimen julkaisun kultainen tai vihreä tiePicture: Foster Open Science (PASTEUR4OA)

Hybridijulkaiseminen 

​Hybridijulkaisemisella (hybrid OA) tarkoitetaan kustantajan artikkelin kirjoittajalle tarjoamaa mahdollisuutta ostaa artikkeli avoimeksi tilausmaksullisessa julkaisussa. Nykyään useat arvostetut tiedelehdet keräävät tilausmaksujen lisäksi open access tai APC (article processing charge) -kirjoittajamaksun, jos tutkija haluaa artikkelinsa avoimeksi (ns. hybrid open access, hybridijulkaiseminen). Yliopistot ja tutkimusrahoittajat eivät suosittele hybridijulkaisemista. Esim. Suomen Akatemia toteaa avoimen julkaisemisen linjauksessaan että, ”hybridijulkaiseminen on vain välivaiheen ratkaisu ja osa siirtymäkautta matkalla täysin avoimeen julkaisemiseen”. Suomalaista tiedeyhteisöä edustava FinELib-konsortio pyrkii neuvotteluilla siihen, että tiedeorganisaatioiden maksamat lehtien tilausmaksut kattaisivat jatkossa organisaatioiden tutkijoiden open access -kirjoittajamaksut. Ostaessasi artikkelisi avoimeksi hyödynnä FinELibin neuvotteluissa sovitut OA-edut mikäli mahdollista. Ehdot kirjoittajamaksuetujen saamiseksi ja kustantajien prosessit vaihtelevat. Lue lisää FinELibin neuvottelemista tiedelehtisopimuksista ja niiden sisältämistä open access -eduista tästä linkistä

Videoita open accessista

Ota yhteyttä kirjastoon!

Lue lisää

Saavutettavuusseloste Tillgänglighetsutlåtande